Město Police nad Metují
Police nad Metují

Важливу інформацію для біженців з України можна знайти тут

(Pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům najdete zde)

Aktuality

Komenského náměstí: č. p. 1, 2, 384, 392, 401
Kostelní: č. p. 4, 5, 6, 7
Masarykovo náměstí: č. p. 97, 98
Pod Jasany: č. p. 151, 152, 153, 240, 271

 

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v obci Hlavňov

Datum: 19. 5. 2022

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v části obce Hlavňov
ve středu 8. 6. 2022 od 7:00 do 19:00 hodin.

Kotlíkové dotace - nízkopříjmové domácnosti

Datum: 18. 5. 2022

Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti - čistý příjem na člena domácnosti
nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč.

Výluky Správy železnic s.o. s vlivem na osobní dopravu ČD, a.s. v úseku Police nad Metují - Broumov

Datum: 9. 5. 2022

Informace o opatření po dobu výluky traťové koleje v úseku Police nad Metují - Broumov ve dnech 17. - 23. 5. 2022
Bližší informace naleznete v příloze.

Vstup do budovy polikliniky v Broumově v době rekonstrukce hlavní komunikace

Datum: 29. 4. 2022

Řada občanů města využívá služby lékařů na poliklinice v Broumově. V době generální opravy komunikace v těsném sousedství polikliniky je i vstup do polikliniky občas komplikovaný, avšak poliklinika je stále v provozu. Přinášíme aktuální informace o současném řešení vstupu do polikliniky v broumově.

Rekonstrukce Masarykovy třídy v Broumově

Datum: 13. 4. 2022

V Broumově byla zahájena rekonstrukce Masarykovy třídy – tj. hlavní příjezdové komunikace ve směru od Police. Rekonstrukce komunikace bude probíhat křižovatky na Hejtmánkovice po křižovatku před Budovou městského úřadu. Došlo k posunu termínu zahájení stavby, a to na 19. 4. 2022.

Kotlíkové dotace 2022

Datum: 29. 3. 2022

Žádosti o kotlíkové dotace budou moci zájemci podávat od konce II. čtvrtletí 2022 (předpokládá se od června) do konce srpna 2022. Více informací najdete níže v tomto článku.

Siln

Rekonstrukce komunikace ulice Horní

Datum: 10. 3. 2022

V termínu od 21. 3. 2022 bude zahájena rekonstrukce komunikace v ulici Horní. Stavební práce bude realizovat společnost STRABAG a.s. Po dobu realizace nebude možné po této ulici projíždět. (Možné to bude pouze v případě nutnosti, podle stavu realizace a po domluvě se stavbyvedoucím!

Rekonstrukce komunikace za radnicí 1

Rekonstrukce komunikace za radnicí

Datum: 4. 3. 2022

V termínu od 9. 3. 2022 bude zahájena rekonstrukce komunikace za radnicí, spojující průchod na náměstí se Žďárskou ulicí.Stavební práce bude realizovat společnost STRABAG a.s.Kontakty: Tomáš Hofman, m: 602 696 216, e-mail:tomas.hofman@strabag.com, Ing. Pavel Scholz, m: 606 728 382

Možnosti pomoci Ukrajině

Datum: 3. 3. 2022

V tuto chvíli je již organizována pestrá škála pomoci Ukrajině a jejímu lidu.

Pro snadnější orientaci doporučujeme navštívit webové stránky, na které odkazujeme v tomto článku.

Pomoc lidem s náklady na energie

Datum: 12. 1. 2022

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí možnou pomoc ze strany Úřadu práce.

Změna svozu tříděného odpadu  1

Změna svozu tříděného odpadu

Datum: 22. 12. 2021

Město Police startuje změnu svozu tříděného odpadu a bude rozdávat občanům nádoby na plasty a na papír.
Více info zde:

Svozový kalendář odpadů na rok 2022  1

Svozový kalendář odpadů na rok 2022

Datum: 22. 12. 2021

Svozový kalendář odpadů na rok 2022

Dokumenty ke změně územního plánu města č. 4

Datum: 11. 10. 2021

Na úřední desce města byla zveřejněna informace o vyhlášení veřejného projednání změny č. 4 územního plánu města.

Výsledky parlamentních voleb v Polici nad Metují

Datum: 9. 10. 2021

Výsledky hlasování v 5 volebních okrscích v Polici nad Metují.

Rezervační systém – registr vozidel MěÚ Broumov

Datum: 28. 4. 2021

Rezervace probíhá výběrem dne a hodiny. Jedna rezervace – jeden úkon! Rezervace je možná maximálně 30 dní dopředu.
+ příloha

Změna termínů svozu odpadových nádob

Datum: 8. 1. 2021

Bližší informace zde:

Několik slov k pořádání veřejně přístupných kulturních akcí

Datum: 17. 7. 2020

V poslední době se objevilo několik problémů z hlediska pořádání veřejně přístupných kulturních akcí, jejichž konání se protáhlo (někdy značně) přes 22 hodinu. S ohledem na zjevnou neznalost práva ze strany pořadatelů je na místě k tomuto téma zveřejnit několik základních poznámek.

Dotazník - regenerace sídliště

Datum: 8. 7. 2020

Město zahájilo přípravy plánu regenerace sídliště. Akce je připravována pro dotační program Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci regenerace by měly být řešeny jak plochy pro dopravu, tak plochy pro parkování, plochy zeleně a další detaily veřejného prostoru sídliště, aby jeho stav do budoucna odpovídal potřebám obyvatel na sídlišti žijících, případně prostory sídliště užívajících.

MAS Stolové hory zahájila sběr projektových záměrů

Datum: 27. 1. 2020

MAS Stolové hory připravuje k novému programovému období v letech 2021 až 2027 novou strategii.