Město Police nad Metují
Police nad Metují

MILOSTIVÉ LÉTO - Příležitost zbavit se svých dluhů na místních poplatcích

Dne 6. 9. 2023 rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání o tom, že se i naše město připojí k vyhlášené akci „Daňové milostivé léto“.

Milostivé léto

 

 

Příležitost zbavit se svých dluhů na místních poplatcích
Dne 6. 9. 2023 zastupitelstvo města na svém zasedání rozhodlo o tom, že si i naše město připojí k vyhlášené akci „Daňové milostivé léto“.

Díky tomuto rozhodnutí získali občané jedinečnou a zcela výjimečnou šanci na úhradu svých dluhů na místních poplatcích bez dalších poplatků a vícenákladů.

Akce Daňové milostivé léto umožňuje poplatníkům místních poplatků, kteří včas neuhradili místní poplatky splatné před 1. říjnem 2022, zbavit se části dluhů vzniklých navýšením základní sazby poplatku a exekučních nákladů.

Podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada základní částky poplatku, a to buď jednorázově nebo pomocí splátkového kalendáře. Splátkový kalendář se uplatní pouze v případě jednotlivého nedoplatku převyšujícího částku 5 000 Kč. Současně dojde k automatickému zániku jednotlivých drobných nedoplatků do 200 Kč, resp. 199 Kč, které však ve svém součtu nepřesáhnou 1 000 Kč u jednoho poplatníka.

Daňové nedoplatky lze odpouštět na základě žádosti dlužníka, kterou lze prakticky podat správci poplatku až 30.11.2023.

Bližší informace podají na Městském úřadu v Polici nad Metují, v kanceláři finančně správního odboru (pokladna) odborné referentky:
Daniela Adamová, tel. č. 491 509 991, e-mail: adamova@policenm.cz
Radka Beranová, DiS., tel. č. 498 100 916, e-mail: beranova@policenm.cz

Jana Hlaváčková, vedoucí FSO

 

Žádost o odpuštění nedoplatku Milostivé léto (14.37 kB)

Žádost o splátkování Milostivé léto (14.74 kB)

 

Datum vložení: 11. 9. 2023 9:44
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2023 8:05
Autor: Rudolf Vaníček