Město Police nad Metují
Police nad Metují

Garantovaná nabídka služby

 

Pečovatelská služba Police nad Metují poskytuje sociální služby v následujících oblastech a rozsahu:

Základní sociální poradenství znamená bezplatnou pomoc směřující k řešení nepříznivé sociální situace. Podáváme informace zejména v těchto oblastech:

 • Výběr vhodné služby dle individuálních potřeb zájemce
 • Další formy pomoci (např. sociální dávky, možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, odlehčovací pobyty apod.)
 • Základní práva a povinnosti zájemců o službu nebo uživatelů sociální služby, další dostupné zdroje pomoci
 • Možnosti podpory členů rodiny, pokud se spolupodílí na péči o blízkou osobu

Dostupnost a časová garance:

Základní sociální poradenství poskytuje vedoucí služby v budově Městského úřadu Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98 každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin a sociální pracovnice pečovatelské služby každý pracovní den od 7.00 do 15:00 hodin v kanceláři pečovatelské služby (v DPS Javor), na adrese K Sídlišti 259, Police nad Metují. Osobní schůzku si lze domluvit i telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím pracovníka v sociálních službách (pečovatelky).  

Úhrada a ceník:

Uživatelé hradí jednotlivé úkony PS dle platného ceníku schváleného RM Police nad Metují. Do úkonů s hodinovou sazbou se do výše úhrady započítává skutečný čas, který pečovatelka stráví u uživatele při poskytování úkonu. Cesta k uživateli a zpět se do času úkonu nezapočítává. Úkony praní, žehlení a věšení prádla jsou účtovány za kilogram. Cena úkonu dovoz nebo donáška jídla a velký nákup jsou účtovány za úkon dle platného ceníku PS.

Garantovaná nabídka služby při poskytování základních činností PS

Garantovaná nabídka obsahuje informace pro zájemce nebo uživatele o tom, co mohou od poskytovatele sociální služby očekávat. U všech úkonů je uvedena minimální časová garance, kterou lze přechodně navýšit v případě, že má služba volnou kapacitu.    

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

V oblasti pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu nabízíme činnosti, které směřují ke zlepšení nepříznivé sociální situace. Dbáme na individuální potřeby každého uživatele a snažíme se společně s uživatelem o zachování maximální možné samostatnosti. Činnosti lze kombinovat nebo využít jen některé z nich.

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití znamená:

Uživateli, který se nemůže pro svůj zdravotní stav nebo věk najíst nebo napít sám, pomáháme se sousty, vedením lžíce do úst, přidržením hrnečku nebo brčka. Obdobně při podávání tekutin nebo mixované stravy. Jedná se o předem připravené potraviny nebo nápoje, které krájíme, mixujeme, ohříváme, tak, aby bylo podávání do úst a polykání pro uživatele co nejpohodlnější a bezpečné. Součástí úkonu je příprava uživatele (ochrana proti znečištění potravinami, úprava polohy) a následně umytí nebo úklid použitého nádobí a pomůcek (stolek, tác). K podávání stravy nepoužíváme sondy.

Časová garance: minimálně 15 minut, maximálně 3 x denně, po - pá od 6:30 do 15: 00 hod., po – pá od 15:00 do 19:00 + víkend dle dohody

Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka                          

 

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek znamená:

Uživateli, který potřebuje pomoc při oblékání nebo svlékání prádla, oděvu, dále při navlékání nebo svlékání ortézy, protézy apod. poskytujeme pomoc nebo asistenci při těchto činnostech.

Časová garance: minimálně 10 minut, 3 x denně, po – pá od 6:30 do 15:00 hod., po – pá od 15:00 do 19:00 + víkend dle dohody
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 - 2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele
 

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík znamená:

Uživateli, který se nemůže samostatně bez pomoci druhé osoby přemístit z lůžka na vozík (do křesla) nebo zpět, asistujeme nebo pomáháme při přesunu. Pečovatelka připraví vozík, chodítko nebo jinou pomůcku, před použitím zkontroluje její funkčnost. Dbá na bezpečnost uživatele i svoji, v případě potřeby využije pomoc další pečovatelky.

Časová garance: minimálně 5 minut, 3 x denně, po – pá od 6:30 do 15:00 hod., po – pá od 15:00 do 19:00 hod. + víkend dle dohody
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 – 2 pečovatelky dle individuální potřeby uživatele

 

 • Pomoc při prostorové orientaci znamená:

Uživateli, který má z důvodu zdravotního stavu nebo věku sníženou schopnost samostatného pohybu v domácnosti ovlivněnou zhoršenou prostorovou orientací, poskytujeme pomoc při nácviku pohybu, překonávání překážek, doprovod na WC, nebo do jiné místnosti v bytě, a to i s využitím zdravotnických pomůcek (např. různé typy chodítek). 

Časová garance: minimálně 5 minut, 3 x denně, po – pá od 6:30 do 15:00 hod. po – pá od 15:00 do 19:00 + víkend dle dohody
Cena: 130,- Kč/hod.
Personální garance: 1-2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

V oblasti pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytujeme úkony prostřednictvím terénní a ambulantní formy pečovatelské služby. Úkony jsou poskytovány v domácnosti uživatele nebo ve středisku osobní hygieny (po předchozí domluvě), pokud uživatel nemá ve své domácnosti vhodné podmínky (např. chybějící nebo nevyhovující koupelna). Činnosti lze kombinovat nebo využít jen některé z nich.

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny znamená:

 

 1. Běžnou denní hygienu v domácnosti uživatele (mytí obličeje, rukou; mytí jednotlivých částí těla – zad, nohou; hygiena při výměně inkontinenční pomůcky; holení obličeje holicím strojkem nebo planžetou; promazávání pokožky)

Časová garance: minimálně 5 minut, 3 x denně, po – ne od 6:30 do 19:00 hod.
Personální garance: 1 – 2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele
 

 1. Sprchování nebo celkovou koupel v koupelně uživatele nebo na lůžku (včetně mytí vlasů)

Časová garance: minimálně 15 minut, 2 x týdně, od 6:30 do 15:00 hod.
Personální garance: 1 – 2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele

 1. Sprchování ve středisku osobní hygieny (včetně dopravy do SOH a zpět, pokud je doprava nutná)

Časová garance: minimálně 30 minut, 1 x týdně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.
Personální garance: 1 – 2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele
Cena: 130,-Kč/hod.


Při poskytování pomoci při úkonech osobní hygieny má uživatel zajištěny své vlastní hygienické pomůcky (mýdlo, mycí gel, mycí pěna, ručník, žínka nebo jednorázová žínka, přípravky na ošetření pleti, inkontinenční pomůcky, kontejner nebo pytel na použité inkontinenční pomůcky, vysoušeč vlasů, holicí strojek, holící planžetu).

Součástí úkonu je i běžná údržba vany a koupelny po osobní hygieně nebo výměna znečištěného ložního prádla, podložky apod.. Pečovatelka při poskytování pomoci při úkonech osobní hygieny vždy používá ochranné prostředky (rukavice) a dbá na hygienická pravidla a pravidla bezpečnosti práce (předchází možnosti uklouznutí, pádu, zranění zad při manipulaci s uživatelem apod.

 

 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty znamená:

Uživateli umyjeme a vysušíme vlasy samostatně, pokud toto není součástí osobní hygieny. K základní péči o vlasy nepatří barvení nebo stříhání. Základní péče o nehty znamená stříhání nehtů na rukou, a to vždy za použití nůžek nebo kleštiček uživatele.


Časová garance: minimálně 5 minut, 2 x týdně, od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Pomoc při použití WC znamená:

 

Uživateli pomáháme s usednutím na WC a jeho bezpečným použitím nebo pomáháme při použití WC křesla, močové lahve. Po vykonání potřeby je uživateli poskytnuta vhodná forma osobní hygieny s využitím připravených pomůcek uživatele (toaletní papír, vlhčené ubrousky, mycí pěny, umytí žínkou apod.) Součástí úkonu je zajištění očisty použitého WC, WC křesla, močové lahve, případně jejich dezinfekce. Pečovatelka při poskytování pomoci při použití WC vždy používá ochranné prostředky (rukavice) a dbá na hygienická pravidla a pravidla bezpečnosti práce (předchází možnosti uklouznutí, pádu, zranění zad apod).

Časová garance: minimálně 5 minut, 3 x denně, po – pá od 6:30 do 15:00 hod.,   po – pá od 15:00 do 19:00 + víkend dle dohody
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 – 2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V oblasti poskytování stravy nebo pomoci při zajištění stravy nabízíme činnosti, které uživateli zajistí pravidelné stravování a pitný režim s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Činnosti lze kombinovat nebo využít jen některé z nich. Garantujeme dodání jednoho teplého jídla denně.

 

 • Dovoz nebo donáška jídla znamená:

Uživatelům dovážíme obědy od dodavatele, se kterým zřizovatel uzavřel smlouvu. V odůvodněných případech zajišťujeme dovoz oběda i od jiného dodavatele, např. v případě potřeby dietní stravy, kterou hlavní dodavatel nenabízí. Obědy dovážíme pouze ve všední dny v termoobalech, které uživatelům zapůjčujeme zdarma.

Časová garance: minimálně 7 minut, 1 x denně, po – pá mezi 11:00 a 13:00 hod.
Cena: 16,-Kč/úkon
Personální garance: 1 pečovatelka   
 

 • Pomoc při přípravě jídla a pití znamená:

Pečovatelka pomáhá uživateli v případě, že si není schopen zajistit sám nebo pomocí jiné osoby přípravu jídla a pití. Uživateli může pomoci připravit snídani, oběd, svačinu a večeři. Oběd může být připraven z uloženého hotového jídla nebo se může jednat o oběd zajištěný pečovatelskou službou. Oběd nebo další jídla jsou uživateli podávány ve vyhovující teplotě a formě (lze s ohledem na podmínky domácnosti ohřát nebo vychladit, nakrájet, rozmixovat). Součástí úkonu je umytí použitého nádobí a jeho uložení na místo. V případě, že pečovatelka připravuje oběd z jídlonosiče, je součástí úkonu mytí jídlonosiče a jeho kompletace.

Časová garance: minimálně 5 minut, 4 x denně, po – pá od 6:30 do 15:00 hod., po – pá od 15:00 do 19:00 + víkend dle dohody
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Příprava a podání jídla a pití znamená:

 

Uživateli, který se nemůže pro svůj zdravotní stav nebo věk najíst nebo napít sám, bez pomoci druhé osoby, stravu připravíme a vkládáme do úst. Obdobně při podávání tekutin nebo mixované stravy. Připravit a podat lze snídani, oběd, svačinu a večeři. Pečovatelka jídlo a pití připraví tak, aby jeho forma (namaže pečivo, chléb zbaví kůrky, nakrájí na kousky, uvaří čaj, nebo připraví jiný nápoj, naservíruje oběd na talíř, rozkrájí maso, rozmačká brambory, rozmixuje stravu, rozkrájí ovoce). Součástí úkonu je umytí a uklizení používaného nádobí a úklid bezprostředního okolí uživatele (např. jídelní stolek, tác) je také součástí úkonu. Podávat stravu nebo tekutiny lze lžící, speciálními lahvemi nebo hrnečky, brčkem, podávání stravy sondou PS neprovádí.


Časová garance: minimálně 15 minut, maximálně 4 x denně, po – pá od 6:30 do 15:00 hod., po – pá od 15:00 do 19:00 + víkend dle dohody
Cena: 130 Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 • Běžný úklid a údržba domácnosti znamená:

 

 1. Běžný úklid v bytě (malý úklid) – vytření podlahy, vysávání podlahy nebo koberce, umytí povrchu kuchyňské linky a spotřebičů na ní, běžný úklid koupelny a WC, setření prachu)

Maximální četnost: 1 x týdně v pracovní dny, minimálně 5 minut

 1. Mytí nádobí

Maximální četnost: 1 x denně v pracovní dny, minimálně 10 minut

 1. Likvidace odpadu (vynášení odpadkového koše), vyhrnování sněhu (pokud je uživateli znemožněn nebo znesnadněn pohyb a bezpečný přístup do obydlí).  nebo písek).

Maximální četnost: 1 x denně, minimálně 5 minut

 1. Stlaní postelí

Maximální četnost: 1 x denně v pracovní dny, minimálně 5 minut

 1. Převlékání postelí

Maximální četnost: 1 x týdně v pracovní dny, minimálně 15 minut (maximální četnost neplatí v případě, že úkon navazuje na poskytování osobní hygieny)

 1. Úklid spojený s aktuální potřebností zjištěný při realizaci jiného úkonu (vylití jídla nebo tekutin uživatelem, znečištění okolí uživatele) v rozsahu bodů a)-e), minimálně 5 minut, četnost dle potřeby

 

Úklid se provádí pouze v těch částech bytu (obydlí), které uživatel používá (např. PS neuklízí sklep, půdu, společné chodby). Při provádění úklidu vchází pracovníci pečovatelské služby jen do těch prostor, které uklízí. Pro vysávání používá pečovatelka vysavač uživatele. Pokud uživatel vysavač nevlastní, používá pečovatelka spotřebič pečovatelské služby. Úklidové prostředky a pomůcky k mytí WC, koupelny, kuchyňské linky, podlahy apod. si zajišťuje uživatel.   

Časová garance: viz body a)-f), po – pá od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1- 2 pečovatelky dle individuálních potřeb uživatele

 

 • Pomoc při zajištění velkého úklidu znamená:

 

Činnosti, které nejsou prováděny při běžných úklidech, např. výměna záclon, mytí oken, setření prachu na méně dostupných plochách, úklid po malování apod.) Velký úklid PS provádí pouze v prostorách obývaných uživatelem. Mytí oken nebo výměna záclon se provádí buď z podlahy, ve stoji na stabilní židli nebo ze schůdků, které jsou určeny k práci ve výšce. Pokud se v domácnosti uživatele nenachází židle nebo schůdky, které jsou bezpečné pro provedení úkonu, pečovatelka úkon nevykoná. Myjeme pouze ta okna, která jsou dostupná z místnosti (ne z parapetu). K velkému úklidu používáme úklidové prostředky a pomůcky uživatele.

Časová garance: minimálně 60 min 1 x ročně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1-2 pečovatelky

 

 • Donáška vody znamená:

 

Donáškou vody se rozumí zajištění dostatečného množství vody uživatelům, kteří ji ve svém bydlišti k dispozici nemají. Vodu je možné donést v kanystru nebo nádobě uživatele z veřejně dostupného zdroje. Maximální množství vody, které pečovatelka při provádění úkonu donese uživateli, je 10 l. Za zajištění nádob a jejich čistotu zodpovídá uživatel. K přepravě nádob s vodou je využíván služební automobil.

Časová garance: minimálně 10 minut, 2 x týdně po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Topení v kamnech, donáška a příprava topiva znamená:

 

Pomoc uživateli, který si není schopen sám zatopit v kamnech nebo kotli, během dne si přiložit, zajistit si přiměřené denní množství paliva a tento způsob vytápění je jediným možným zdrojem tepla v jeho domácnosti. Pečovatelka používá dřevo, uhlí nebo jiné palivo uživatele. Donese uživateli přiměřené denní množství paliva, zajistí bezpečné zapálení a vyčká, dokud nemá jistotu, že zdroj tepla bezpečně funguje. Pokud má již uživatel zatopeno (např. mu zatopil někdo z rodiny), pečovatelka může přiložit, podle potřeby přinést přiměřenou denní zásobu uhlí nebo dřeva. Dále může vynést popel, ale to pouze v případě, že je studený.

Vyhazováním sněhu se rozumí pomoc uživateli, který není schopen zabezpečit odklizení sněhu sám, a tím mu je znemožněn nebo znesnadněn pohyb. Odklizení sněhu slouží k zajištění bezpečného přístupu do domu. Není možné, aby uživatel požadoval např. odklizení sněhu z celého dvoru. Nářadí pro vyhazování sněhu si uživatel zajistí sám. V případě náledí lze použít i posypový materiál, pokud je k dispozici (např. sůl nebo písek).

Časová garance: minimálně 15 minut, 2 x denně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Běžný nákup znamená:

 

Zajištění zejména běžných potravin, drogistického a drobného spotřebního zboží na základě písemné objednávky vytvořené uživatelem. Nákupy jsou prováděny pouze v pracovní dny mimo středu, a to v době od 8:00 do 11:00 hodin. Nákup v jiném termínu (odpoledne, víkend) lze poskytnout ve výjimečných případech (např. při propuštění z nemocnice, v případě nemoci uživatele apod.) Je možné realizovat i doprovod uživatele na nákup, pokud si chce zboží vybrat sám, ale pak se jedná o úkon doprovod.

Časová garance: minimálně 15 minut, 2 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 100,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Velký nákup znamená:

Zajištění nákupu, který obsahuje více než 15 položek (týdenní nákup), nebo který je prováděn ve více než 3 různých obchodech, nákup ošacení nebo nezbytného vybavení domácnosti (domácí spotřebiče, nádobí apod.). Hmotnost velkého nákupu činí maximálně 15 kg.

Časová garance: minimálně 30 minut, 1 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 100,-Kč/úkon
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Pochůzka znamená:

Vyřízení záležitostí např. na poště, v knihovně a v jiných institucích, zajištění receptů u lékařů, léků v lékárně, výměny baterek v hodinách, výroba klíčů, apod.

Časová garance: minimálně 10 minut, 3 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 100,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobná úprava znamená:

Prádlo uživatelů se pere, suší a žehlí v prostorách pečovatelské služby a je k tomu používán prací prášek zajištěný pečovatelskou službou (střední kvality). Pokud má uživatel zvláštní požadavky na prací prostředky (např. z důvodu alergie), dodává je k vyprání prádla sám. Pokud je prádlo silně znečištěné, pečovatelka předem upozorní uživatele na možný vznik skvrn, nebo nedokonalé praní. Pokud je znečištění prádla extrémní (chemikálie, zvířecí výkaly, chlupy apod.), může být praní prádla odmítnuto. Škrobení prádla se provádí jen na přání uživatele a po dodání prostředku ke škrobení. V prádelně pečovatelské služby se prádlo každého uživatele pere zvlášť v automatické pračce. Pokud pečovatelka zjistí drobnou závadu na prádle (utržený knoflík, malá dírka), provede se souhlasem uživatele drobnou úpravu. Úkon je účtován sazbou za 1 kg.  

Časová garance: minimálně 60 minut, 5 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 60,-Kč/1kg
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobná oprava znamená:

Při úkonu praní a žehlení osobního prádla, popř. drobná oprava postupují pečovatelky obdobným způsobem jako při praní a žehlení ložního prádla.  Úkon je účtován sazbou za 1 kg.

Časová garance: minimálně 45 minut, 5 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 60,-Kč/1 kg
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 

 

 

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

 • Doprovod k lékaři znamená:

Doprovod k lékaři může být poskytnut formou dopravy služebním vozidlem pečovatelské služby, nebo pěšky, případně jako doprovod v sanitním voze, pokud si lékař nebo uživatel doprovod vyžádá a není jiná osoba, která by mohla doprovod uživatele zajistit. Odvoz k lékaři služebním vozem pečovatelské služby je možný pouze v případě, že se ordinace nachází v Polici nad Metují a obcích DSO Policko. V ostatních případech si uživatel musí požádat lékaře o dopravu sanitním vozem. Pokud je uživateli znám termín vyšetření nebo kontroly u lékaře, oznámí termín předem. U předem neoznámených požadavků na doprovod nelze garantovat zajištění služby. Doprovod v sanitním voze k lékaři mimo Polici nad Metují a DSO Policko nelze garantovat. Pokud má PS volnou kapacitu, lze doprovod v individuálních případech poskytnout. Převoz uživatele v akutním stavu pečovatelská služba nezajišťuje (horečka, dušnost, mdloby, nevolnost, krvácení). V takovém případě si uživatel musí zajistit doprovod k lékaři jiným způsobem, pracovníci pečovatelské služby jsou mu v tom nápomocni (zajištění sanity, telefonát rodinným příslušníkům apod.)

V případě, že je úkon předem domluven, pečovatelka se dostaví ve sjednanou dobu do bytu uživatele, v případě potřeby pomůže uživateli s oblékáním a přesunem do služebního vozu nebo sanity.  V čekárně ordinace pečovatelka uživateli dle potřeby pomáhá se svlékáním, případně přezouváním. Do ordinace ho doprovází pouze v případě, že si to uživatel přeje nebo na vyzvání lékaře.

Časová garance: minimálně 15 minut, 3 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 • Doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, např. kadeřník, pošta, doprovod do knihovny, divadla, na nákup, na hřbitov..

Doprovod může být poskytnut formou dopravy služebním vozidlem pečovatelské služby, nebo pěšky, a to pouze v rámci území, na kterém je pečovatelská služba poskytována. (Police nad Metují a obce DSO Policko) Termín doprovodu oznámí uživatel předem, nejpozději den před termínem požadovaného úkonu. U předem neoznámených požadavků na doprovod nelze garantovat zajištění služby. V případě, že je úkon předem domluven, pečovatelka se dostaví ve sjednanou dobu do bytu uživatele, v případě potřeby pomůže uživateli s oblékáním a přesunem do služebního vozu.  V místě, kam pečovatelka uživatele doprovází, podle potřeby pomáhá se svlékáním, přesunem na místo (např. u kadeřníka, v knihovně, na úřadě apod.) Pracovníci pečovatelské služby uživatele podporují v kontaktu se společenským prostředím, snaží se předejít vzniku sociálního vyloučení. 

Časová garance: minimálně 15 minut, 2 x týdně, po-pá  od 6:30 do 15:00 hod.
Cena: 130,-Kč/hod.
Personální garance: 1 pečovatelka

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Landová dne 12.11.2020
Účinnost od 16.11.2020

 

Seznam zkratek:

 • PS – pečovatelská služba
 • DPS – dům s pečovatelskou službou
 • SOH – středisko osobní hygieny
 • BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • IP – individuální plán 
 • MěÚ – městský úřad