Město Police nad Metují
Police nad Metují

Revitalizace Špejcharu

Špejchar

Špejchar je v současnosti nevyužitá barokní sýpka v Polici nad Metují. V červnu 2023 přijalo město dva záměry revitalizace této památkově chráněné budovy – vznik pivovaru (Čížkovi) a vybudování kulturně podnikatelského zázemí (Police Symphony Orchestra). 

Špejchar jako prostor pro budoucí generace

Naším záměrem je ze Špejcharu vytvořit kulturně – podnikatelské zázemí nadregionálního významu, které doplní chybějící kulturní a turistickou infrastrukturu, nabídne místním (převážně mladým) nová pracovní místa a výrazně rozšíří portfolio města v oblasti byznysu, turistického ruchu i kultury. Záměr se tak plně shoduje s Vizí města Police nad Metují definované ve Strategickém plánu rozvoje města Police nad Metují 2020–2025. 

Police Symphony Orchestra má 154 členů s věkovým průměrem 22 let a kromě hudební tvorby se členové aktivně vzdělávají v oblastech produkce, marketingu nebo ekonomiky, které jsou spojené s chodem tělesa. Aktivity a dosah PSO dlouhodobě překračují hranice regionu, a prezentují tak Polici nad Metují v celonárodním i mezinárodním měřítku. 

Aby se mohlo těleso nadále rozvíjet, potřebuje vytvořit dostatečné a adekvátní zázemí v domovské Polici nad Metují. Protože samotný orchestr a sbor takové zázemí nevyužije na denní bázi, jejich záměrem je vybudovat multifunkční prostor pro rozvoj kulturního turismu, který zahrnuje např. konferenční sál, společenskou místnost nebo ubytovací a gastronomické zázemí.

Druhý záměr předložila rodina Čížkova, která by ráda obnovila vaření piva v Polici nad Metují s vlastní technologií. Část přízemí by byla využita pro stavbu technologie pivovaru, varny, spilky, sklad pro ležácké tanky, sklad piva a prodejnu, druhá část by pak mohla sloužit jako Pivovarská restaurace. Vyšší patra by mohla sloužit z části jako malé muzeum pivovarnictví, pokoje pro personál, ubytování a případně prostory pro klubovny zájmových organizací. 

Aktuální fáze a co se bude dít

Město v červnu 2023 schválilo pořízení podkladové dokumentace, především pak realizaci průzkumů, na základě kterých bude vyhodnocena proveditelnost obou záměrů – výsledek by měl být znám na přelomu jara / léta 2024. Pokud dojde ke schválení našeho záměru, bude následovat příprava a vyhlášení architektonické soutěže – v ideálním případě na podzim 2024 tak, abychom vítěze znali na jaře 2025. Jednotlivé kroky však bude město vždy projednávat a schvalovat, výše popsané kroky jsou tedy v tuto chvíli ideálním plánem postupu realizace. 

    Špejchar         Špejchar

foto: Michal Bareš (https://michalbares.cz).