Město Police nad Metují
Police nad Metují

FSO

 

Samostatná působnost

 • Rozpočet města a příspěvkových organizací
 • Statistické výkazy
 • Hospodářská činnost města
 • Fakturace a úhrady
 • Občanské obřady
 • Ztráty a nálezy
 • Účetnictví, účetní inventarizace
 • Mzdy a související agenda
 • Personalistika
 • Daňová přiznání
 • Vedení pokladny města
 • Příprava projektů a správa dotací
 • Kontrolní činnost dle zákona o finanční kontrole
 • Pronájem hrobových míst
 • Vydávání parkovacích karet

 

Přenesená působnost

 • Vidimace a legalizace
 • Evidence obyvatel a matrika
 • Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ohlašování hazardních her a vydávání povolení k umístění herního prostoru včetně správy příslušných poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
 • Správa místních a správních poplatků a pokut
 • Vykonává státní správu na úseku veřejných sbírek.
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 • Vydává rybářské lístky

 

Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:
zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
zákon č.99/2004 Sb., o rybářství