Město Police nad Metují
Police nad Metují

FSO

Samostatná působnost

 • Rozpočet města a příspěvkových organizací
 • Statistické výkazy
 • Hospodářská činnost města
 • Fakturace a úhrady
 • Občanské obřady
 • Stížnosti
 • Účetnictví, účetní inventarizace
 • Mzdy a související agenda
 • Personalistika
 • Daňová přiznání
 • Vedení pokladny města
 • Vedení účetnictví Dobrovolného svazku obcí Policka
 • Příprava projektů a správa dotací
 • Kontrolní činnost dle zákona o finanční kontrole

 

Přenesená působnost

 • Vidimace a legalizace
 • Evidence obyvatel a matrika
 • Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybírá a spravuje právní poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů a z tomboly, která jsou vydávána na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, spravuje část výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů,
 • Správa místních poplatků podle zák. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, vybíraných dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • Eviduje neuhrazené místní poplatky a pokuty a zajišťuje výkon rozhodnutí v přenesené působnosti s peněžitým plněním,
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
 • Vykonává státní správu na úseku veřejných sbírek.
 • Vydávání ověřených výpisů z registrů veřejné správy, provádění konverzí dokumentů - CZECH POINT
 • Vydává rabářské lístky