Město Police nad Metují
Police nad Metují

DP Spolková činnost

Dotační program je zaměřen na celoroční činnost spolků a náklady spojené s pořádáním různých akcí. Tyto akce musí být pouze pro omezený okruh lidí, např. akce pro členy spolku, akce mezi podobnými spolky apod., pokud by se jednalo o akci pro širokou veřejnost, musí žadatel podat žádost v Dotačním programu Akce pro veřejnost. Také je možné z této dotace hradit výdaje spojené se správou majetku.

Od 01. 11. 2023 vstupuje v platnost nové znění Dotačního programu vč. formuláře Žádosti o dotaci a povinných příloh. Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost!!!

Žadatel musí doložit požadované přílohy:

  • Výpis ze spolkového rejstříku
  • Výroční zprávu za minulý rok, pokud má spolek povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • Čestné prohlášení žadatele (vzor ke stažení)
  • Členská základna (vzor ke stažení)
  • Účetní závěrka, nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích za minulý rok dle povinností stanovených zákonem pro jednotlivé spolky
  • je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, je od 1.6.2021 povinen (dle zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) k žádosti o dotaci předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů), ve formě alespoň částečného výpisu, který je ke stažení na webových stránkách Evidence skutečných majitelů   - https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Dotační program platný od 01. 11. 2023 ke stažení - zde

Žádost o dotaci platná od 01. 11. 2023 ke stažení - zde

Čestné prohlášení žadatele - povinná příloha - ke stažení - zde

Členská základna - povinná příloha - ke stažení - zde

Zveřejněno dne: 27.09.2023

 

Dotační program platný k 31. 10. 2023 ke stažení - zde