Město Police nad Metují
Police nad Metují

Важливу інформацію для біженців з України можна знайти тут

(Pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům najdete zde)

DP Spolková činnost

Dotační program je zaměřen na celoroční činnost spolků a náklady spojené s pořádáním různých akcí. Tyto akce musí být pouze pro omezený okruh lidí, např. akce pro členy spolku, akce mezi podobnými spolky apod., pokud by se jednalo o akci pro širokou veřejnost, musí žadatel podat žádost v Dotačním programu Akce pro veřejnost. Také je možné z této dotace hradit výdaje spojené se správou majetku.

Žadatel musí doložit požadované přílohy:

  • Výpis ze spolkového rejstříku
  • Výroční zprávu za minulý rok, pokud má spolek povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • Účetní závěrka, nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích za minulý rok dle povinností stanovených zákonem pro jednotlivé spolky
  • je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, je od 1.6.2021 povinen (dle zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) k žádosti o dotaci předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů), ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Úplný a platný výpis je povinen zajistit  skutečný majitel, případně evidující osoba a to prostřednictvím datové schránky, případně osobně na příslušném soudu (po ověření totožnosti žadatele) více informací je uvedeno na webových stránkách Informační systém evidence skutečných majitelů - Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

Dotační program ke stažení - zde

Žádost o dotaci ke stažení - zde