Město Police nad Metují
Police nad Metují

DP Spolková činnost

Dotační program je zaměřen na celoroční činnost spolků a náklady spojené s pořádáním různých akcí. Tyto akce musí být pouze pro omezený okruh lidí, např. akce pro členy spolku, akce mezi podobnými spolky apod., pokud by se jednalo o akci pro širokou veřejnost, musí žadatel podat žádost v Dotačním programu Akce pro veřejnost. Také je možné z této dotace hradit výdaje spojené se správou majetku.

Žadatel musí doložit požadované přílohy:

  • Výpis ze spolkového rejstříku
  • Výroční zprávu za minulý rok, pokud má spolek povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • Účetní závěrka, nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích za minulý rok dle povinností stanovených zákonem pro jednotlivé spolky

Dotační program ke stažení - zde

Žádost o dotaci ke stažení - zde