Město Police nad Metují
Police nad Metují

Evropské projekty

Zahrada všemi smysly (415.38 kB)

Publicita


Modernizace osvětlovací techniky v Kolárově divadle v Polici nad Metují (171.8 kB)

Publicita


"Příběh vyprávěný znovu" - mikroprojekt realizovaný v Muzeu dávného kupectví ve Świdnici

Fotogalerie:

Hologram

Informační kiosek

Multimediální stůl


Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko


Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují


Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují


Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku


Tradice v novém hávu


Příměstské tábory v Polici nad Metují


Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží, SO 02 Autobusové nádraží


Slovem i obrazem


Parkoviště P+R


Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v Polici nad Metují


Protipovodňová opatření pro město Police nad Metují


Cyklotrasa Žabokrky – Velké Petrovice


Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují - lokalita Plachty a lokalita Klůček


Stavební úpravy pečovatelského domu čp. 259 Police n. M.


Posílení vybavení JPO II Police nad Metují


Vytvoření nového pracovního místa „Pokladní v Muzeu papírových modelů“


Stále spolu


Chodník Žďár n. Met. – Police n. Met.


Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu čp. 115 a čp. 116 Police nad Metují


Patronka národů


Tábory města Police nad Metují


Automobil pro pečovatelskou službu


Paměť a identita


MEZINÁRODNÍ MODELÁŘSKÉ DNY (03/2013 – 12/2013)

Projekt „Mezinárodní modelářské dny” je jednostranným porjektem, jehož partnerem je Gmina Radków. Projekt bude spočívat v realizaci následujících aktivit:

  1. Mezinárodní modelářská soutěž,
  2. Modelářská dílna pro děti,
  3. Výstava soutěžních modelů,
  4. Tvorba materiálů a předmětů pro propagaci papírového modelářství a projektu.

Tento projekt má jasný přeshraniční dopad, jelikož jeho cílem je realizace společných aktivit v oblasti papírového modelářství, ve které jsou právě polští partneři mistry, a prohloubení dosavadního partnerství. Veškeré výstupy projektu budou účelně sloužit k propagaci projektu a spolupráce obou partnerů v oblasti, která je pro ně koníčkem. Výstupy budou jak v českém, tak i v polském jazyce.

V neposlední řadě má tento projekt vliv na intenzivnější spolupráci všech partnerů projektu a napomáhá jim s překonáním jazykových bariér.

Hlavním cílem tohoto projektu není jen propagace a zvýšení povědomí o „dávno zapomenutém” papírovém modelářství na území česko-polského regionu, ale především rozvoj spolupráce, partnerství a společených aktivit, zájmů mezi českými a polskými modeláři.

Projekt je také zaměřen na děti, ve kterých se pokusí o rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a kreativity.

Prostřednictvím projektových aktivit dojde k urdžitelné spolupráci s polským partnerem, vytvoření zázemí pro další realizaci aktivit se stejným charakterem a snahou žadatele bude i trvalé zasazení projektu do každoročního kulturního programu.

Celkové náklady jsou 8.139,- EUR, z čehož byla městu Police nad Metují přislíbena dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis ve výši 6.918,- EUR (tj. 85% z celkových nákladů).


Snížení energetické náročnosti

budov ZŠ Police nad Metují (04/2013 – 10/2014)

Předmětem vlastní stavby jsou stavební úpravy 4 objektů komplexu budov základní školy v Polici nad Metují (1. a 2. stupeň, družina, tělocvična). Plánované úpravy zahrnují dodatečné systémové zateplení pláště budovy, povrchové úpravy stěn a výměny výplní (oken a dveří). Pro zateplení stěn bude použit atestovaný zateplovací systém s pěnovým polystyrenem. Nová okna budou s izolačním dvojsklem. Zároveň dojde k zateplení střešní konstrukce pěnovým polystyrenem. Realizací projektu celý komplex budov splní požadavky na zajištění úspor energií.

Cílem projektu je zajištění úspor energií v budovách základní školy (budova v majetku města Police nad Metují), prostřednictvím zlepšení energetických vlastností obálky. A dále také výrazné snížení spotřeby energií nezbytných na vytápění celého objektu.

Celkové náklady jsou ve výši 24 mil. Kč, z čehož je přislíbena dotace z OP ŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, v maximální výši 11.292.600,- Kč. Konečná výše dotace se bude odvíjet od celkových nákladů akce, které vyčíslí vítězný dodavatel stavby.