Město Police nad Metují
Police nad Metují

IMŽP

Samostatná působnost

 • Evidence majetku, inventarizace
 • Koupě a prodej majetku, prodej a pronájem nemovitostí
 • Realizace investic města
 • Projednání a příprava kupních a nájemních smluv
 • Kontroly evidence majetku a inventarizace v zařízeních města
 • Stavební dozor
 • Péče o vyjmenované objekty ve správě města
 • Péče o kulturní památky
 • Správa pozemků a majetku města
 • Lesní hospodářství
 • Zpracování podkladů pro fakturaci
 • Změny, zařazování a vyřazování z evidence, dohody o zapůjčených předmětech.
 • Odpadové hospodářství
 • Spolupráce s TS, s.r.o.
 • Požární prevence
 • Majetkoprávní jednání
 • Příprava dotačních a grantových projektů
 • Spolupráce při územním řízení se stavebním odborem

Přenesená působnost

 • Ekologie - ochrana ovzduší, ZPF, přírody a odpady
   

Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší ,
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF