Město Police nad Metují
Police nad Metují

IMŽP

 

Samostatná působnost

 • Evidence majetku, inventarizace
 • Koupě a prodej majetku, prodej a pronájem nemovitostí
 • Realizace investic města
 • Projednání a příprava kupních a nájemních smluv
 • Kontroly evidence majetku a inventarizace v zařízeních města
 • Stavební dozor
 • Péče o vyjmenované objekty ve správě města
 • Péče o kulturní památky
 • Správa pozemků a majetku města
 • Lesní hospodářství
 • Zpracování podkladů pro fakturaci
 • Změny, zařazování a vyřazování z evidence, dohody o zapůjčených předmětech.
 • Odpadové hospodářství
 • Spolupráce s TS, s.r.o.
 • Požární prevence
 • Majetkoprávní jednání
 • Příprava dotačních a grantových projektů
 • Spolupráce při územním řízení se stavebním odborem
 • Správa a údržba zeleně
 • Energetický management

 

Přenesená působnost

 • Ochrana ovzduší,
 • Ochrana ZPF,
 • Ochrana přírody
 • Hospodaření s odpady
 • Vidimace a legalizace
 

Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování