Město Police nad Metují
Police nad Metují

DP Akce pro veřejnost

Dotační program je zaměřen na pořádání akcí, a to např. společenských, sportovních, kulturních apod. Akce musí být určena široké veřejnosti.

Pokud bude chtít žadatel žádat o dotaci na více akcí, bude mu stačit pouze jedna žádost s tím, že první stranu žádosti (identifikace žadatele) vyplní vždy pouze jednou a druhou stranu žádosti (informace o akci, včetně financování), vyplní tolikrát, kolik akcí chce podpořit. Počet žádostí je omezen pouze finančními limity.

Podobně bude probíhat vyúčtování akce, identifikaci žadatele stačí vyplnit vždy pouze jednou. Účetní doklady a publicitu dokládá žadatel ke každé akci zvlášť.

Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, je od 1.6.2021 povinen (dle zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) k žádosti o dotaci předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů), ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Úplný a platný výpis ke stažení na webových stránkách Evidence skutečných majitelů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Výše dotace je 90 %, tudíž každý žadatel musí doložit 10 % jako vlastní podíl.

Dotační program ke stažení - zde

Žádost o dotaci ke stažení - zde