Město Police nad Metují
Police nad Metují

DP Akce pro veřejnost

Dotační program je zaměřen na pořádání akcí, a to např. společenských, sportovních, kulturních apod. Akce musí být určena široké veřejnosti.

Pokud bude chtít žadatel žádat o dotaci na více akcí, bude mu stačit pouze jedna žádost s tím, že první stranu žádosti (identifikace žadatele) vyplní vždy pouze jednou a druhou stranu žádosti (informace o akci, včetně financování), vyplní tolikrát, kolik akcí chce podpořit. Počet žádostí je omezen pouze finančními limity stanovenými dotačním programem.

Podobně bude probíhat vyúčtování akce, identifikaci žadatele stačí vyplnit vždy pouze jednou. Účetní doklady a publicitu dokládá žadatel ke každé akci zvlášť.

Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, je od 1.6.2021 povinen (dle zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) k žádosti o dotaci předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů), ve formě alespoň částečného výpisu, který je ke stažení na webových stránkách Evidence skutečných majitelů - https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Výše dotace je nově stanovena na 80 %, tudíž každý žadatel musí doložit 20 % jako vlastní podíl.

Od 01. 11. 2023 vstupuje v platnost nové znění Dotačního programu vč. formuláře Žádosti o dotaci a povinných příloh. Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost!!!

Dotační program platný od 01. 11. 2023 ke stažení - zde

Žádost o dotaci platná od 01. 11. 2023 ke stažení - zde

Čestné prohlášení žadatele - povinná příloha - ke stažení - zde

Položkový rozpočet na akci - povinná příloha - ke stažení - zde

Zveřejněno dne: 27.09.2023

 

 

Dotační program platný do 31. 10. 2023 ke stažení - zde