Město Police nad Metují
Police nad Metují

Vedení města

 

STAROSTA
Mgr. Škop Jiří

Telefon: 491 541 114
Mobil:   606 719 554
E-mail: skop@policenm.cz


 

MÍSTOSTAROSTA 1

Mgr. Jaroslav Souček

Telefon: 491 541 118
Mobil:
E-mail: soucek@policenm.cz

Zajišťuje úkoly v oblastech:

 • oblast lidských zdrojů
 • oblast sociální politiky města
 • oblast cestovního ruchu
 • oblast muzeí
 • oblast sportu a volnočasových aktivit
 • oblast kultury a provozu Pellyho domů CKVS
 • oblast školství
 • oblast mezinárodních vztahů (především ČR/PL)
 • oblast dozorčí a kontrolní činnosti nad organiz. zřízenými či založených městem

 

MÍSTOSTAROSTA 2

Starý Radek

Telefon: 491 541 118
Mobil:    603 998 654
E-mail: stary@policenm.cz

Zajišťuje úkoly v oblastech:

 • oblast působnosti Technických služeb Police nad Metují, s r.o. – údržba města,komunikace, provoz
 • oblast požární ochrany
 • oblast bytové politiky
 • koordinace projektu Sportpark Ostašská
 • oblast dopravy a dopravní obslužnosti
 • oblast správy integrovaných obcí - spolupráce s OV Pěkov a Hony, Hlavňov, Radešov
 • oblast dozorčí a kontrolní činnosti nad organiz. zřízenými či založených městem

 

TAJEMNÍK

Ing. Pohner Pavel