Město Police nad Metují
Police nad Metují

Pohřebnictví - hřbitov

Otevírací doba hřbitova

duben - září:   7 -  20 h
říjen - březen: 7 -  19 h
Dále je městský hřbitov přístupný v době Dušiček do 20 hodin.
Na Štědrý den můžete navštívit hřbitov do 24 hodin.

Řád pohřebiště - schválený dne 1. 10. 2019. 

______________________________________________________________________________________________

C E N Í K

pronájmu hrobových míst a dalších služeb na městském hřbitově v Polici nad Metují dle usnesení RM č. 1/8RM/2023 ze dne 17. 4. 2023 činí s účinností od 24. 4. 2023

I. NÁJEMNÉ A CENA SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM ČINÍ  100 Kč za 1 m2 a rok

           tj. jednohrob (2 m2)    5 let / 1000 Kč            dvouhrob (4 m2)       5 let / 2000 Kč

                            10 let / 2000 Kč                                               10 let / 4000 Kč

         Služby spojené s pronájmem hrobového místa                   

Jsou služby ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, nutné    k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je např. údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovního zařízení, spotřeba vody, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, zamykání a odemykání hřbitova, vedení evidence.

  II. VSYP / ROZPTYL

Zpopelněné ostatky je možné uložit provedením vsypu (na vsypové loučce) nebo rozptylu (na rozptylové loučce).

VSYP           (jednorázově)          220 Kč, s DPH 12% (od 1.1.2024), tj.  246 Kč  *      

ROZPTYL  (jednorázově)          100 Kč, s DPH 15% (od 1.1.2024) , tj.  112 Kč   *

* provedení vsypu/rozptylu zajistí Pohřebnictví Fridrich, jehož služby jsou zpoplatněny

 

PODKLADY PRO EVIDENCI     

Na každé hrobové místo je třeba vyhotovit nájemní smlouvu. Pro tuto smlouvu je potřebné mimo jiné následující:

  • údaje o nájemci a zástupci (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní údaje)
  • číslo hrobového místa
  • údaje o zemřelých uložených v hrobovém zařízení (jméno a příjmení zemřelého, poslední bydliště, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum uložení, č. urny).

 

KONTAKTNÍ OSOBY

Hambálková Dagmar       evidence hrob. míst, nájemní smlouvy             491 509 990

Švorčík Daniel                    správce hřbitova                                                    606 870 270 

Fridrich Libor                      POHŘEBNÍ SLUŽBA                                              602 531 460

Friml Lukáš                         kamenické práce (www.kpfriml.cz)                   731 199 262             

 

Vsyp -  dojde k uložení urny do vsypové loučky, na konkrétní místo dle souřadnic. Urnu je možné kdykoli později najít a případně vyzvednout, přemístit.

Rozptyl na rozptylové loučce - pietní rozprášení upraveného popela na k tomuto určeném místě. Objednavatel vyplní připojený formulář a zaplatí poplatek.

 

Tiskopisy: 

Žádost o opravu (vybudování, zrušení) hrobového místa - pokud potřebujete na svém pronajatém hrobovém místě vykonat kamenické práce či jiné úpravy, je třeba souhlas správce hřbitova. případně potřebujete i souhlas s vjezdem motorového vozidla na hřbitov, můžete si vyplnit formulář a odevzdat ho na městském úřadu. V případě souhlasu dostanete písemné povolení. 

Ukončení nájmu za hrobové místo - v případě, že si nájemce nepřeje pokračovat v nájemním vztahu, vyplní formulář a odevzdá ho v kanceláři matriky. Urny je třeba z rušeného hrobu vyjmout, ostatky se nechávají na místě. Hrob je třeba zlikvidovat (odvézt pomník, kameny).

Vsyp/rozptyl zpopelněných ostatků

Podklady pro evidenci  - nájemce vyplní v případě, že dojde k uložení dalšího zemřelého, případně při uzavření nové nájemní smlouvy. Formulář není nutné vyplňovat, pokud se změny hlásí přímo v kanceláři matriky.

Válečné hroby - seznam hrobů, pomníků, pamětních desek připomínající válečné události a oběti na Policku.

 

 

Oznámení o označování hrobů