Město Police nad Metují
Police nad Metují

Potřebujete poradit s úsporami energií? Potřebujete vědět, jak snížit náklady na energie? Tipy a rady najdete ZDE

Pohřebnictví - hřbitov

Otevírací doba hřbitova

duben - září:   7 -  20 h
říjen - březen: 7 -  19 h
Dále je městský hřbitov přístupný v době Dušiček do 20 hodin.
Na Štědrý den můžete navštívit hřbitov do 24 hodin.

Řád pohřebiště - schválený dne 1. 10. 2019. 

Žádost o opravu (vybudování, zrušení) hrobového místa - pokud potřebujete na svém pronajatém hrobovém místě vykonat kamenické práce či jiné úpravy, je třeba souhlas správce hřbitova. případně potřebujete i souhlas s vjezdem motorového vozidla na hřbitov, můžete si vyplnit formulář a odevzdat ho na městském úřadu. V případě souhlasu dostanete písemné povolení. 

Ukončení nájmu za hrobové místo - v případě, že si nájemce nepřeje pokračovat v nájemním vztahu, vyplní formulář a odevzdá ho v kanceláři matriky. Urny je třeba z rušeného hrobu vyjmout, ostatky se nechávají na místě. Hrob je třeba zlikvidovat (odvézt pomník, kameny).

Vsyp/rozptyl zpopelněných ostatků

Vsyp -  dojde k uložení urny do vsypové loučky, na konkrétní místo dle souřadnic (poplatek jednorázově 220 Kč). Urnu je možné kdykoli později najít a případně vyzvednout, přemístit.

Rozptyl na rozptylové loučce - pietní rozprášení upraveného popela na k tomuto určeném místě (poplatek jednorázově 100 Kč). Objednavatel vyplní připojený formulář a zaplatí poplatek.

Podklady pro evidenci  - nájemce vyplní v případě, že dojde k uložení dalšího zemřelého, případně při uzavření nové nájemní smlouvy. Formulář není nutné vyplňovat, pokud se změny hlásí přímo v kanceláři matriky.

Ceník služeb zde se dozvíte, jakým způsobem dochází k výpočtu nájemného a další podrobnosti

Válečné hroby - seznam hrobů, pomníků, pamětních desek připomínající válečné události a oběti na Policku.

Kontakty

Dagmar Hambálková, evidence hrobových míst, nájemní smlouvy
matrika Městského úřadu Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
Telefon: 491 509 990, e-mail: hambalkova@policenm.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-11,30 a 12,30- 17 hodin.

Formuláře naleznete ZDE (ve formulářích Finančně správního odboru).

Daniel Švorčík, správce hřbitova      606 870 270
Libor Fridrich, Pohřební služba         602 531 460,   web: http://psfridrich.cz/

Oznámení o označování hrobů