Město Police nad Metují
Police nad Metují

Úplné znění územního plánu po změně č. 1 (účinné ke dni 12. 2. 2021)

Jedná se o aktuálně platné znění územního plánu města po projednání změny č. 1 a nabytí účinnosti.