Město Police nad Metují
Police nad Metují

Pokyny pro žadatele

Žadatel si vybere Dotační program, který si stáhne a důkladně přečte. Následně si stáhne příslušnou žádost o dotaci, kterou řádně vyplní. Podepsanou žádost žadatel doručí v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu v Polici nad Metují.


Lhůty pro podání žádosti o dotaci

1. 11. – 30. 11.

1. – 31. 5.

DP Akce pro veřejnost

DP Akce pro veřejnost

DP Spolková činnost

DP Podpora sociálních služeb

DP Mimořádné úspěchy jednotlivců

DP Podpora sociálních služeb

 

 

 

Formuláře žádostí jsou ke stažení ve složkách jednotlivých dotačních programů.


Lhůta pro podání vyúčtování

  • Maximálně do 15. 12. roku, ve kterém je dotace poskytnuta
  • Maximálně do 15. 1. následujícího roku u projektů realizovaných v prosinci příslušného roku

Formulář vyúčtování ke stažení - zde


Publicita

V případě poskytnutí dotace umístí příjemce znak města Police n. Met. na své propagační materiály (např. plakáty, dresy nebo jiné vybavení) a webové stránky.

V případě poskytnutí dotace napíše příjemce článek o podpořené akci do Polického měsíčníku.

Znak města ke stažení - zde


Pokud budete potřebovat s čímkoliv ohledně grantového systému města Police nad Metují poradit, neváhejte se na mne obrátit.

Tereza Kohlová

E-mai: kohlova@policenm.cz

Tel. č.: 491 509 996