Město Police nad Metují
Police nad Metují

TAXI pro seniory

TAXI pro SENIORY je určeno občanům s trvalým bydlištěm v Polici nad Metují, kteří jsou starší 70 let, nebo starší 18 let a mají průkaz ZTP nebo ZTP/P. Uživatele služby může za stejných cenových podmínek doprovázet jedna další osoba, s sebou lze přepravovat menší břemena a spoluzavazadla či kompenzační pomůcky. Přeprava osob doprovázejících osoby vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/P je zdarma.

O průkaz TAXI pro SENIORY může občan zažádat na MěÚ v Polici nad Metují.  Formulář žádosti (viz příloha) je k dispozici v kanceláři POKLADNA v přízemí radnice, na SOCIÁLNÍM ODBORU, také v INFORMAČNÍM CENTRU a v kanceláři PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Na základě žádosti je vystaven průkaz TAXI pro SENIORY, který je nepřenosný na jinou osobu a opravňuje držitele k 8 JEDNORÁZOVÝM JÍZDÁM v rámci katastrálního území města Police nad Metují MĚSÍČNĚ.  Služba je provozována od 7.00 do 15.00 hodin. Individuálně lze s provozovatelem domluvit jiný čas, ale pouze v pracovní dny. Průkaz TAXI pro SENIORY je k vyzvednutí v kanceláři POKLADNA v přízemí úřadu. Bude zde připraven do 7 dnů od podání žádosti.

Cena dopravy činí 20 Kč za jednu jízdu v rámci Police nad Metují a Radešova a 30 Kč pro jízdu z Hlavňova, Pěkova a Pěkova Honů. Od 1.1.2024 je možné využít dopravu též na železniční stanici Police nad Metují a Žďár nad Metují. Cena za jednu jízdu činí 30 Kč. Uvedenou částku bude přepravovaná osoba hradit přímo provozovateli služby a dostane doklad o zaplacení. Dopravu je nutné objednat nejpozději den předem na telefonním čísle 731 967 847. Toto číslo je uvedené na zadní straně průkazu TAXI pro SENIORY.

Žádost o průkaz TAXI pro SENIORY Typ: PDF dokument