Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejný závazek

 

Poslání  a cíle pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je zajistit občanům z cílové skupiny důstojný život ve vlastním prostředí tak dlouho, dokud bude rozsah služeb dostačující, nebo dokud nepomine nepříznivá sociální situace.

Cílem pečovatelské služby je poskytovat uživatelům takovou podporu a služby, které jim umožní zachovat si v přirozeném prostředí dosavadní způsob života v co největší míře.
 

Cílová skupina pečovatelské služby:

Cílovou skupinu tvoří senioři ve věku nad 65 let a dospělé osoby se zdravotním postižením od 18 let věku v nepříznivé sociální situaci, kteří pro samostatný způsob života potřebují pomoc jiné osoby a jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou v důsledku věku nebo zdravotního stavu sníženy, a pro něž je pečovatelská služba dostačující.

 

Další cíle pečovatelské služby:

  • Poskytovat takové služby a podporu, které umožní uživatelům setrvat v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti odcházet do pobytových služeb
  • Službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů
  • Službu poskytovat odborně a kvalitně, zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků
  • Službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jeho samostatnost a sociální začleňování

 

Principy poskytování pečovatelské služby:

  • Respekt k lidské důstojnosti
  • Respekt k osobnosti jednotlivce
  • Respekt k soukromí
  • Respekt ke svobodnému rozhodování
  • Partnerství

 

Město Police nad Metují
Pečovatelská služba
IČ: 00272949
Ing. Jiří Beran
Starosta města Police nad Metují
 

Sídlo
Dům s pečovatelskou službou Javor
K Sídlišti 259
549 54 Police nad Metují

 

Městský úřad v Polici nad Metují
Sociální odbor
Masarykovo náměstí
549 54 Police nad Metují

Vedoucí služby:
Mgr. Olga Landová
tel.: 491 509 995  nebo  775 442 409
e – mail: landova@policenm.cz

dps.police@seznam.cz