Město Police nad Metují
Police nad Metují

Dotační projekty

 

Město Police nad Metují zaměřuje svou pozornost na získávání různých dotačních titulů, které povedou k trvalému rozvoji města. Každý projektový záměr je nejprve řádně prodiskutován, schválen zástupci města a následně se přechází k podání žádosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují - lokalita Plachty a lokalita Klůček

MAS Stolové hory vyhlásila dne 30. 4. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí s názvem „Výzva MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – I “. Cílem podpory byly projekty zaměřující se na výsadby dřevin na nelesní půdě na území CHKO Broumovsko a zároveň na území MAS Stolové hory. Výše podpory činí 85 % (míra spolufinancování žadatelem je 15 %). Celková alokace opatření: 3 000 000 Kč.

Projekt města Police nad Metují „Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují – lokalita Plachty a lokalita Klůček“ je zaměřena na vytvoření zelených ploch v extravilánu obce Police nad Metují, která se nachází na území CHKO Broumovsko. Jedná se založení nové plošné zeleně a to jak keřové, tak stromové. Výsada zeleně bude realizována ve dvou lokalitách - v lokalitě Plachty, v plánovaném LBK a v lokalitě Klůček v údolnici tří suchých poldrů. Součástí realizace projektu je zhotovení oplocenky, která bude chránit dřeviny proti okusu zvěří a údržba těchto ploch po dobu 3 let od jejich výsadby. Projekt ve své podstatě řeší několik dílčích problémů spojených obecně s životním prostředím a ochranou přírody. Příčiny těchto problémů souvisí s nedostatečnou výsadbou zeleně v zemědělské krajině. Vytvoření různorodé, druhově pestré vegetace přispěje k posílení přirozených funkcí přírody a bude mít kladný vliv na rozšíření přirozených stanovišť pro organismy a živočichy, poskytne jim možný úkryt, potravu a podpoří se migrace živočichů. Specifickým cílem našeho projektu je posílit přirozené funkce krajiny, ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.

Celkové náklady projektu činí 1 992 784,79 Kč z toho poskytnutá dotace je 1 693 867,06 Kč.

Aktuálně se připravuje výběrové řízení na dodavatele.

Dominika Čečetková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyklotrasa Žabokrky – Velké Petrovice

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 19. 3. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „4. výzva MAS Stolové hory – IROP – Cyklodoprava – I“. Cílem výzvy je podpora a rozšíření udržitelných forem dopravy, které snižují zátěž životního prostředí, a přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu v území MAS. Podporována bude obecně výstavba a rekonstrukce komunikací pro cyklisty (příp. cyklisty a chodce), realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany pro jízdní kola, doprovodná zeleň) a prvky zvyšující bezpečnost cyklistické dopravy.

Projekt města Police nad Metují „Cyklotrasa Žabokrky - Velké Petrovice“ je zaměřen na výstavbu cyklostezky podél silnice ll/303 v úseku Žabokrky - Velké Petrovice. Svedením cyklotrasy mimo silnici ll/303 dojde ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů, ale všech uživatelů dané komunikace. Město tento projekt plánuje již od roku 2008, kdy byla zpracována první projektová dokumentace Cyklistická stezka Žabokrky – Velké Petrovice. Aktuální projektová dokumentace byla zpracována v roce 2017 a splňuje veškeré požadavky pro výstavbu projektu. Začátek cyklostezky bude v místě napojení na účelovou cestu do Střeziny vlevo podél vozovky ve směru na Polici nad Metují (u železničního mostu přes Metuji) a konec bude vpravo podél vozovky napojením na silnici II/303 u odbočky silnice III/30328 na Petrovičky. V místě stávající autobusové zastávky bude stezka křížit sil. II/303 a přechází na pravou stranu silnice. Celková stavební délka cyklotrasy bude cca 1017,5 m. Cyklotrasa je rozdělena na tři stavební úseky. Samotná výstavba je plánována především na příští rok, dokončovací práce budou probíhat také v roce 2021. Realizace projektu je podmíněna poskytnutím dotace.

Aktuálně je podaná žádost o dotaci, MAS Stolové hory žádost již ohodnotili kladně a nyní se čeká na verdikt CRR (Centum pro regionální rozvoj).

Také nám nyní firma PPE.CZ s.r.o. připravuje výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky.

Dominika Čečetková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

czechpointPolicko.czMuzeum papírových modelůhttp://www.sportvpolici.cz/Místní akční skupina Stolové hory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
2
3
2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Bannery

Linka 199 Kladské pomezíPolicie České Republiky

Živé obce Muzeum Merkur tip.prace.cz Portál regionálních informačních systémů

Bariéry

Kladké pomezí

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas