Město Police nad Metují
Police nad Metují

Byty města - pronájem

Rada města schválila dne 9.11.2019 nová kritéria pro přidělování městských bytů a bytů zvláštního určení na DPS Javor. Změna se týká především doby trvání žádosti. V současné době město Police nad Metují eviduje vysoký počet žádostí, z nichž řada není aktuální. Nová pravidla stanoví, že každý žadatel je povinen svoji žádost o městský byt aktualizovat, a to do jednoho roku od podání žádosti. V případě, že aktualizaci neprovede, bude žádost z evidence vyřazena. Žádáme tímto všechny zájemce o městské byty i o byty na DPS Javor, aby aktualizovali svoje žádosti. Sociální odbor můžete kontaktovat osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní osobou je Mgr. Olga Landová, tel.: 491 509 995 nebo 775 442 409, landova@policenm.cz    

 

Formuláře "Žádost o přidělení bytu" nebo "Žádost o přidělení bytu v DPS" a "Kritéria pro přidělení bytu" si můžete stáhnout zde