Město Police nad Metují
Police nad Metují

Změna č. 3 územního plánu (projednaná)

Návrh změny č. 3 prošel procesem veřejného projednání. V tuto chvíli je požádáno o vydání stanoviska KÚ, odboru územního plánování. Následně bude věc předložena k projednání ZM.