Město Police nad Metují
Police nad Metují

Malého rozsahu


Oprava komunikace z Radešova na "Zákopanici"

Lhůta pro podání nabídek:
Číslo jednací:
Uveřejnění:


Patronka národů

Lhůta pro podání nabídek:
Číslo jednací:
Uveřejnění:


Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu čp. 115 a čp. 116 Police nad Metují

Lhůta pro podání nabídek:
Číslo jednací:
Uveřejnění:


Oprava komunikací v Polici nad Metují - 2020

Lhůta pro podání nabídek: 15. 4. 2020 - 29. 4. 2020
Číslo jednací: SML/2020/83
Uveřejnění: NEN, Dominika Čečetková


Výměna sportovního povrchu víceúčelového hřiště

Lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2020 - 16. 3. 2020
Číslo jednací: SML/2020/66
Uveřejnění: NEN, Dominika Čečetková


Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují - lokalita Plachty a lokalita Klůček

Lhůta pro podání nabídek: 19. 12. 2019 - 14. 1. 2020
Číslo jednací: SML/2020/4
Uveřejnění: NEN, Dominika Čečetková