Město Police nad Metují
Police nad Metují

Partnerská města

vlajka PolskoŚWIDNICA - Polsko 


Město Svidnice ležící ve valbřišském vojvodství, přibližně 60 km severně od Police nad Metují, patří k jednomu z nejvýznamnějších a na kulturní památky nejbohatších slezských měst. V současné době v něm žije asi 63 tisíc obyvatel. Dlouhá historie a bohaté dějiny je zařazují mezi turisticky nejzajímavější města v Polsku. Nevelká vzdálenost mezi oběma městy i historické kořeny kulturních a obchodních kontaktů obyvatel v příhraničí byly na počátku úvahy o navázání oficiálního partnerství. Tato myšlenka byla naplněná 14.5 1994, kdy zastupitelstva měst Police nad Metují a Swidnice uzavřela oficiální dohodu o navázání mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů. Tato dohoda vyjadřuje snahu obou partnerů o další posílení a rozvoj vzájemných přátelských vztahů a spolupráce na úseku kultury, osvěty, vědy, techniky , sportu a hospodářství.
Základem spolupráce jsou přímé styky mezi obyvateli, společenskými organizacemi, institucemi i hospodářskými skupinami obou měst.
http://www.swidnica.pl/  

 


vlajka ItálieSALTARA – Itálie 


Město ve střední Itálii (okres Pesaro), ležící nedaleko středomořského pobřeží s bohatou kulturní i historickou minulostí a současností.

Myšlenka partnerství s tímto městem vzešla z nabídky Střediska pro nevládní styky FMZV, jeho první etapa byla dovršena podpisem dohody o spolupráci 9.května 1992 v Polici nad Metují. Oba starostové stvrdili svými podpisy ochotu obou měst i jejich obyvatel spolupracovat v oblastech rekreace, sportu, kultury, obchodu i samosprávy.

Další oficiální etapu vývoje vzájemných vztahů znamenalo slavnostní podepsání dvojdohody o spolupráci 25.října 1995 v Saltaře.

Naplňování myšlenek obsažených v těchto dokumentech se uskutečňovalo, a nadále uskutečňuje, vzájemnými návštěvami představitelů města, výměnnými pobyty dětí, sportovními utkáními i vytvářením podmínek pro obchodní spolupráci.
http://www.comune.saltara.pu.it/ 

 

 

vlajka Bosna  a HerzegovinaTRAVNIK - Bosna a Hercegovina

Historické město v Bosně a Hercegovině rozkládající se v nadmořské výšce okolo 550 m v údolí řeky Lašvy mezi vysokými horami. Historické centrum pochází z 15. století, přesto zde byly osady již v dobách Římské říše. V dobách turecké nadvlády v Travniku sídlili turečtí vezíři (1686 až 1850) a ve městě je mnoho mešit. V 19. století, na sklonku turecké vlády, získal i mnohá privilegia - byly zde i konzuláty některých zemí. Po vzniku Království SHS a Jugoslávie se však na rozdíl od ostatních měst nijak závratně nerozrůstal. Roku 1991 byl těžce poškozen srbskými útoky. Od Travniku pocházel a město ve svých dílech zobrazoval spisovatel Ivo Andrić.
Dnes město Travnik patří do chorvatsko-muslimské části Bosny a Hercegoviny a je sídlem Středobosenského kantonu. V oblasti pod městskou správou žije na 60 000 obyvatel, z toho asi 26 000 ve vlastním městě.
http://www.opcinatravnik.com.ba/ba/