Město Police nad Metují
Police nad Metují

Několik slov k pořádání veřejně přístupných kulturních akcí

V poslední době se objevilo několik problémů z hlediska pořádání veřejně přístupných kulturních akcí, jejichž konání se protáhlo (někdy značně) přes 22 hodinu. S ohledem na zjevnou neznalost práva ze strany pořadatelů je na místě k tomuto téma zveřejnit několik základních poznámek.

Pořádání veřejně přístupných kulturních akcí je na území města přípustné za dodržení vyhlášky města č. 3/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Účelem vyhlášky ze strany města bylo (a je) mít přehled o akcích pořádaných na území města za účelem zajištění veřejného pořádku. Daná vyhláška má napomoci městu předcházet akcím typu "czechtek", které se v minulosti pořádaly živelně v řadě obcí, a obce neměly nástroj na jejich ukončení. Vedle toho je díky ohlašovací povinnosti zřejmé, kdo je pořadatelem jaké akce, a kdo je ta odpovědný za bezpečnost dopravy, odpadky a dodržení jiných zákonných povinností, kterých se pořádání takovýchto akcí dotýká.

Tato vyhláška, resp. její dodržování (ve smyslu ohlášení akce) automaticky nedává nikomu dovolení k prušování nočního klidu. V praxi tak vznikají trochu paradoxní situace, kdy jsou sice městu ohlášeny kulturní (hudební) akce, které přesahují 22. hodinu, nicméně NIKDO (tím méně město) nedává pořadatelům těchto akcí souhlas s porušováním nočního klidu, či nějakou výjimku.

S nočním klidem, resp. jeho doržováním, není situace rovněž plně vyjasněna, neboť zákonnou výjimku mají tzv. tradiční akce. Zákon tyto přímo nespecifikuje, ale výkladem je dovozováno, že na pořádání akcí v souvisloti s nějakou tradicí (např. Polická pouť) není ze strany pořadatele třeba ustanovení o nočním klidu dodržet. Nicméně i zde by měl pořadatel postupovat ve prospěch naplnění zákona a akci ukončit v nejbližší možnou dobu.

Do budoucna jsme připraveni problematiku nočního klidu řešit přijetím samostatné obecně závazné vyhlášky, která by na straně jedné zasjitila zpřesnění zákonného vymezení nočního klidu, a na straně druhé vydefinovala jasně a předvídatelně dny, kdy bude noční klid zkrácen (právě po možnost pořádání kulturních akcí).

Do doby, než bude věc legislativně vyřešena prosíme všechny o pochopení a vstřícnost, jakož i o toleranci, pokud se bude jednat o nedodržení "policejní hodiny" v řádu desítek minut, či 1 až (max.) 2 hodin. Neberte to prosím jako návod k porušování zákona, ale jakousi snahu o vytvoření paktu o neútočení v době, kdy je pořádání hudebních zábav dlouhodobou tradicí. Nicméně i pořadatelé by měli být rozumní a uvědomit si, že v danou chvíli, kdy pořádají hudbení produkci pro pár desítek (stovek) lidí, daleko větší většina lidí chce nerušeně odpočívat.

Vzájemná tolerance a pochopení je cestou k dobrému sousedskému soužití, to platí jak přes plot, tak v rámci širšího území města. Mějme to na paměti, a snažme se podle toho chovat. Nic to nestojí, a bude se nám líp dýchat! 

Děkujeme!

Datum vložení: 17. 7. 2020 13:19
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2020 13:41
Autor: Mgr. Jiří Škop