Město Police nad Metují
Police nad Metují

Výsledek středečního jednání zastupitelstva města

Středeční jednání zastupitelstva mělo na programu dokončení voleb z ustavujícího zastupitelstva. Tedy dokončení volby místostarosty, volbu finančního a kontrolního výboru a jmenování praporečníka města.

Na jednání byli nakonec zvoleni dva neuvolnění místostarostové.

1. místostarostou bude Mgr. Jaroslav Souček (ODS), přičemž bude mít na svých bedrech tyto oblasti: oblast lidských zdrojů, oblast sociální politiky města, oblast cestovního ruchu, oblast muzeí, oblast sportu a volnočasových aktivit, oblast kultury a provozu Pellyho domů CKVS, oblast školství, oblast mezinárodních vztahů (především ČR/PL), oblast dozorčí a kontrolní činnosti nad organizacemi zřízenými či založených městem.

2. místostarostou byl zvolen pan Radek Starý (Volba pro Polici - nezávislí kandidáti + ČSSD), který bude mít na starosti tyto oblasti: oblast působnosti Technických služeb Police nad Metují, s r.o. – údržba města, komunikace (tzv. provozní úsek), oblast požární ochrany (v rozsahu SDH), oblast bytové politiky, koordinaci projektu Sportpark Ostašská, oblast dopravy a dopravní obslužnosti, oblast správy integrovaných obcí - spolupráce s OV Pěkov a Hony, Hlavňov, Radešov, oblast dozorčí a kontrolní činnosti nad organizacemi zřízenými či založených městem

Dále byl zvolen finanční výbor ve složení:

Předsedkyně: Mgr. Eva Kašparová (sdružení pro rozvoj města)

Členové: Ing. Josef Havlíček (sdružení pro rozvoj města); Ing. Ondřej Pavlínek (nezávislý za ODS); Jaroslav Foglar (My pro město) a Ivan Konečný

Poté byl zvolen kontrolní výbor ve složení:

Předseda: Ing. Jiří Beran (Sdružení pro rozvoj města)

Členové: Karel Klimeš (Volba pro Polici - nezávislí kandidáti + ČSSD); Petr Rutar (nezávislý za ODS); Mgr. Luboš Čížek a Ján Patorek (oba My pro město).

Následně byla již projednávána běžná agenda zahrnující přidělení individuální dotace Strategické radě regionu Broumovska, finanční dar festivalu Za poklady Broumovska, drobnou změnu rozpočtu, a tradičně majetkové operace k nemovitostem.

 

Datum vložení: 11. 11. 2022 14:44
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2022 14:45
Autor: Mgr. Jiří Škop