Město Police nad Metují
Police nad Metují

Uzavírka cesty na Ostaš

Mapa uzavírky a parkování

Obec Bukovice se v příštím týdnu s vervou pustí do dlouho očekávané a nevyhnutelné opravy silnice vedoucí z Pěkova na Ostaš.

Práce na opravě komunikace budou probíhat ve dnech od 20. 5. do 25. 5., a to za plné uzavírky této místní komunikacevjezd na Ostaš nebude vůbec možný!

Vzhledem k tomu, že objízdná trasa nebyla pro malý dopravní význam komunikace v rámci uzavírkového jednání stanovena (navíc pustit dopravu přes Žďár nad Metují není prakticky možné), přinese tato krátká uzavírka jisté dopravní komplikace.

Proto bych Vás chtěl touto cestou požádat, abyste návštěvu tohoto jinak zajímavého turistického místa ve dnech 20. – 25. 5., odložili, případně abyste své lezecké aktivity směřovali do jiných oblastí regionu.

Parkování pro turisty v tomto období bude možné jen v omezené míře na odstavné ploše v objektu bývalého kravína a posklizňové linky, nyní areál společnosti Šefc s.r.o. – viz mapka.

Věřím, že při dodržování tolerance a ohleduplnosti nás všech tuto nezbytnou záležitost přečkáme bez větších komplikací.

Mgr. Jiří Škop, starosta

Datum vložení: 15. 5. 2024 8:35
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2024 8:37
Autor: Mgr. Jiří Škop