Město Police nad Metují
Police nad Metují

Informace k reklamační opravě komunikace II/303 v Pěkově

Po jednání se zástupci investora (Královéhradecký kraj, Údržba silnic Královéhradeckého kraje) a zhotovitele (COLAS CZ a.s.) přinášíme aktuální informaci o uzavírce komunikace č. II/303 v průjezdním úseku místní části Police nad Metují - Pěkov.

Od 29. 5. 2023 bude zahájena reklamační oprava komunikace č. II/303 v části průjezdního úseku přes Pěkov. Oprava bude prováděna nakonec za úplné uzavírky, přičemž dokončení prací se v tuto chvíli předpokládá do 30. 6. 2023 (dodržení termínu mohou ovlivnit klimatické podmínky, nebo skutečný stav spodních konstrukcí vozovky po jejich odkrytí).

Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Stavební práce bude provádět firma COLAS CZ, a.s. Podle informací zástupce této společnosti, Ing. Jana Neradílka, byla divize firmy, která původně realizovala rekonstrukci průjezdního úseku, rozpuštěna, a na místo budou nasazeni zkušení pracovníci, neboť je zájmem firmy uvést stavbu do stavu, v jakém bude schopna fungovat po další desítky let. Oprava bude prováděna v délce 1,3 km s tím, že počátek úseku bude na úrovni pěkovské hasičárny, a konec úseku je za Restaurací U Laudona.

Přesto, že jsme za město usilovali o zajištění kyvadlového průjezdu opravovaným úsekem, budou práce prováděny při úplné uzavírce komunikace. Doprava mezi Policí a Broumovem tak bude probíhat po objízdné trase přes Lachov – Bohdašín – Jetřichov.

Úplná uzavírka komunikace je nezbytná pro rychlé provedení opravy, v případě částečné uzavírky by si oprava vyžádala více času, což by v konečném důsledku mělo větší negativní dopad na život v obci.

Technologicky bude stavba provedena tak, že po odfrézování asfaltového krytu vozovky dojde v polovině jednoho jízdního pruhu k odebrání konstrukčních vrstev vozovky a obnově stabilizační vrstvy. Práce budou prováděny z druhé (volné) poloviny vozovky. Po dokončení prací bude obnovena vrstva betonové stabilizace, a následně položena podkladní vrstva asfaltu (předpoklad 14. 6.). Poté se bude pracovat stejným postupem na druhé polovině vozovky. Ke konečnému položení asfaltových vrstev by mělo dojít 29. 6. (pokladní vrstva) a sjednocující vrstva v celé šíři 30. 6. 2023.

V tuto chvíli budeme jednat s organizátorem veřejné dopravy o zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu stavby, aby v době uzavírky komunikace bylo zajištění dojíždění do škol, do zaměstnání nebo k lékaři.

Závěrem, přestože město není investorem této stavby, a nemá reálnou možnost ovlivnit termíny či způsob provádění prací, si touto cestou dovolím požádat občany a řidiče, aby měli pro zvolený postup prací pochopení, a obrnili se po dobu jednoho měsíce potřebnou trpělivostí.

Mgr. Jiří Škop, starosta

 

 

Datum vložení: 28. 4. 2023 14:10
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2023 14:13
Autor: Mgr. Jiří Škop