Město Police nad Metují
Police nad Metují

Pracovní skupina pro projednávání žádostí o přidělení nájemního bydlení v městských bytech