Město Police nad Metují
Police nad Metují

Sociální odbor (SOC)

Samostatná působnost

 • vykonává sociální práci v samostatné působnosti obce (sociální šetření u žadatelů o přidělení bytu zvláštního určení na DPS Javor a žadatelů o zavedení pečovatelské služby)
 • eviduje žádosti o městské byty a byty zvláštního určení (DPS), účastní se ve funkci tajemníka jednání sociální, zdravotní a bytové komise
 • zajišťuje a řídí činnost pečovatelské služby

 

Přenesená působnost

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok
 • spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanovených povinností výkon této práce na obci
 • vykonává sociální práci jako nástroj realizace pomoci dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
 • zaměřuje se především na cílové skupiny: senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní apod.
 • provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením
 • spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje
 • zastává funkci veřejného opatrovníka v případech, kdy bylo město Police nad Metují ustanoveno soudem opatrovníkem osoby omezené v právní způsobilosti
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • ve spolupráci s klientem hledá východiska a řešení krizové situace ve spolupráci s dalšími sociálními službami a organizacemi
 • provádí přímou sociální práce s klientem zaměřenou na jeho změnu
 • vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v JIS
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi

 

Kontaktní údaje: Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54  Police nad Metují, 1.patro č.dv.24

Kontaktní osoba: vedoucí sociálního odboru Mgr. Olga Landová

Úřední hodiny:      Po, St od 8.00 – 17.00
                           Út, Čt, Pá od 7:00 – 14.00


Legislativa

Zákonné předpisy pro přenesenou působnost tohoto odboru:
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění doplňků a změn,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 

 

 

Osoby

Landová Olga, Mgr.

Vedoucí odboru
Telefon: 491 509 995
Mobil: 775 442 409
E-mail: landova@policenm.cz

Postavová Havlíková Dagmar, Bc.

sociální pracovník
Telefon: 491 541 122
E-mail: ps@policenm.cz

Jirásková Renata

pečovatelka
Telefon: 491 541 122

Štanclová Hana

pečovatelka
Telefon: 491 541 122

Dostálová Veronika

pečovatelka
Telefon: 491 541 122

Hubka Jiří

správce DPS
Telefon: 491 541 122
Mobil: 725 086 504
E-mail: jirkahubka@email.cz

Kociánová Eva

pečovatelka
Telefon: 491 541 122

Valchařová Zuzana

pečovatelka
Telefon: 491 541 122