Město Police nad Metují
Police nad Metují

Osadní výbor Pěkov a Hony

předkládá ZM, RM a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, vyjadřuje se k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, pokud se týkají příslušné části obce