Město Police nad Metují
Police nad Metují

Letopisecká a místopisná komise

Schází se minimálně dvakrát ročně. Jejím posláním je spolupráce s kronikářem města. Povinností je chválení konceptu a následně čistopisu zápisu v kronice města za každý uplynulý kalendářní rok