Město Police nad Metují
Police nad Metují

Kontrolní výbor

kontroluje plnění usnesení ZM a RM, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.