Město Police nad Metují
Police nad Metují

Kancelář starosty KS

Samostatná působnost

 • Evidence majetku, inventarizace
 • Provoz telefonní ústředny
 • Provoz podatelny MěÚ a evidence písemností.
 • Vyřizování korespondence starosty a tajemníka, včetně ukládání právních předpisů a zápisů z jednání RM a ZM a jejich poskytování veřejnosti k nahlédnutí.
 • Výběr nájemného za zasedací místnost MěÚ, sál požární zbrojnice a poplatku za hlášení MR
 • Hlášení městského rozhlasu
 • Zpracování zápisů ze zasedání RM, ZM a jejich rozesílání
 • Distribuce PM a výběr poplatku za inzerci v PM
 • Zajišťování nákupu kancelářských potřeb pro MěÚ.
 • Organizační zajištění zasedání ZM (oznámení data zasedání RM a ZM, a jednání místnosti a výlep lakátů)
 • Provoz a údržba osobních automobilů města
 • Správa informačního a komunikačního systému
 • Archiv, spisová služba
 • Evidence pokutových bloků
 • Zpracování daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Úklid a údržba MěÚ

Osoby

Hauschková Dagmar

Sekretariát, podatelna

Vaníček Rudolf

Informatik, webmaster, archivní služba, evidence pokutových bloků, daňová přiznání
Telefon: 491 541 830
E-mail: vanicek@policenm.cz

Rutar Petr

Řidič, správce