Město Police nad Metují
Police nad Metují

Finanční výbor

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města (ZM)