Město Police nad Metují
Police nad Metují

Vyhlášky a nařízení města

Nabytím účinnosti zákona 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů se právní předpisy územního samosprávného celku vyhlašují jejich zveřejněním ve SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Právní předpis územního samosprávného celku nabývá platnosti tímto jeho vyhlášením. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývá tento právní předpis účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek jejich účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni jejich vyhlášení; je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením.

Níže uvedené právní předpisy města uvádíme informativně, rozhodující je znění zveřejňované ve Sbírce právních předpisů územě samosprávných celků a některých správních úřadů.

4/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
VYHL2023-04(system odpadoveho hospodarstvi).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,5 kB
Staženo: 162×
Vloženo: 15. 12. 2023

8/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
VYHL2021-08(system odpadoveho hospodarstvi)-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,74 kB
Staženo: 382×
Vloženo: 2. 12. 2021