Město Police nad Metují
Police nad Metují

Socha P.Marie s Ježíškem

Socha P.Marie s Ježíškem. Vlevo od hřbitovní kaple, v pískovcovém portálu ve hřbitovní zdi. Studánka, údajně v místě poustevny prvních mnichů - kolonizátorů, byla roku 1765 upravena sochařskou barokní výzdobou. Nápis nad pramenem: »Fons Salutis Mariano Patrocino Dicatus« znamená „Pramen spásy, zasvěcený ochraně Panny Marie."

Panna Marie