Město Police nad Metují
Police nad Metují

Bývalá škola

Hvězdecká ulice čp.15. Jednopatrová roubená barokní stavba s mansardovou střechou krytou šindelem, postavená roku 1785. V přízemí se nacházely dvě třídy, v patře byty pro učitele. Ve škole se učilo až do roku 1856, dlouhá léta poté sloužila jako soukromé obydlí. Dnes součást Památníku města Police nad Metují.

Bývalá škola

Bývalá škola