Město Police nad Metují
Police nad Metují

Milostivé léto 2023

Milostivé léto

 

 

Příležitost zbavit se svých dluhů na místních poplatcích
Dne 6. 9. 2023 bude zastupitelstvo města na svém zasedání rozhodovat o tom, zda se město Police nad Metují připojí k vyhlášené akci „Daňové milostivé léto“.

V případě jeho schválení získají občané jedinečnou a zcela výjimečnou šanci na úhradu svých dluhů bez dalších poplatků a vícenákladů. Díky akci Daňové milostivé léto se poplatníci místních poplatků, kteří včas neuhradili místní poplatky splatné před 1. říjnem 2022, budou moci zbavit části dluhů vzniklých navýšením základní sazby poplatku a exekučních nákladů. Podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada základní částky poplatku, a to buď jednorázově nebo pomocí splátkového kalendáře. Splátkový kalendář se uplatní pouze v případě jednotlivého nedoplatku převyšujícího částku 5 000 Kč. Současně dojde k automatickému zániku jednotlivých drobných nedoplatků do 200 Kč, resp. 199 Kč, které však ve svém součtu nepřesáhnou 1 000 Kč u jednoho poplatníka.

Daňové nedoplatky lze odpouštět na základě žádosti dlužníka, kterou lze prakticky podat správci poplatku již od 1.7.2023 až 30.11.2023, tedy před konáním zastupitelstva.

Bližší informace získáte na Finančně správním odboru Městského úřadu v Polici nad Metují u odborných referentů:
Daniely Adamové, tel. č. 491 509 991, e-mail: adamova@policenm.cz
Radky Beranové, DiS., tel. č. 498 100 916, e-mail: beranova@policenm.cz

Jana Hlaváčková, vedoucí FSO

 

Žádost o odpuštění nedoplatku Milostivé léto (14.37 kB)

Žádost o splátkování Milostivé léto (14.74 kB)