Město Police nad Metují
Police nad Metují

Letopisecké a místopisné komise

Schází se minimálně dvakrát ročně. Jejím posláním je spolupráce s kronikářem města. Povinností je chválení konceptu a následně čistopisu zápisu v kronice města za každý uplynulý kalendářní rok