Město Police nad Metují
Police nad Metují

Klášter

Klášter. Založen roku 1213 břevnovskými benediktiny; původně raně gotické budovy z let 1306 byly přestavěny v letech 1676 - 1772. Klášter je jednopatrová barokní budova čtvercového půdorysu, rozkládající se kolem dvou dvorů. Jednotlivé fronty budovy jsou rozčleněny nárožními rizality na západní, severní a východní straně. Západní průčelí na jih od kostela, zvané prelatura, je rozčleněno nejbohatěji. Uprostřed krajních mělkých rizalitů jsou dva vstupní portály (jižní je uzavřen). V osách portálů je nasazena na segmentech římsy kartuš se znaky. Na severním portálu je na červené půdě stříbrná ostrev - znak opata, kolem nápis F.A.B. 1770 (Fridericus Abbas Břevnoviensis - Bedřich, opat břevnovský), na jižním portálu kartuš se znakem břevnovského konventu: na modré půdě na šikmém stříbrném pruhu tři zlaté růže. Na přízemních oknech kolem obou portálů jsou dvojitě odstupňované rokokové kované mříže, zhotovené Fr.Ondřejem Králem. Uvnitř budovy jsou dva vestibuly, oba zaklenuté českou plackou. Pilířové schodiště v prelatuře má bohatě členěné rokokové kované zábradlí s kartušemi se znaky konventu a opata - stejného autora jako venkovských mříží. V prvním patře prelatury bylo několik místností, sloužících opatovi; jídelna, salon, ložnice a kaple (s dochovanou malbou a mobiliářem). V největším sále (jídelně), tzv. „Laudonově", je dnes zřízen Městský památník pod správou Okresního muzea v Náchodě.

Klášter

 

Klášter