Město Police nad Metují
Police nad Metují

Hřbitovní kaple

Hřbitovní kaple. Torzo bývalého farního kostela Narození PannyMarie, postaveného v druhé polovině 13.století (první písemné zprávy z let 1395 a 1406). K barokní přestavbě raně gotického kostela došlo v letech 1712-1714 za opata Otmara Zinka. Za josefínské sekularizace byl kostel roku 1787 zrušen, roku 1792 pobořen a presbytář upraven na hřbitovní kapli. Původní zvonice byla roku 1720 zvýšena a postavena do dnešní podoby. Jsou v ní zavěšeny dva cenné zvony, jeden z roku 1486 a druhý z roku 1491, třetí zvon zroku 1669 byl rekvírován za I.světové války. Na zadní vnější straně kněžiště je zazděn nejstarší dochovaný renesanční náhrobek v Polici, který oznamuje, že „Léta Páně 1632 ve čtvrtek po sv.Matěji 26.Februáru poctivý mládenec Jan Koukal svůj život dokonal... Modlete se za něho Pánu Bohu a všem Svatým".

Hřbitovní kaple