Město Police nad Metují
Police nad Metují

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Veřejná sběrná stanoviště s kontejnery, určenými pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu: plasty (PL), nápojové kartony (NK), papír (PAP), sklo směsné (SK), sklo čiré (SK Č), sklo barevné a čiré (SK B/Č), kovové obaly a drobné kovy (K), bio a gastro odpad rostlinného původu z domácností (BIO), vyřazená elektrozařízení (EZ), oděvy a textil (TEX), jsou trvale přístupná a nachází se v následujících místech: 

 

 

   
ulice, nároží, místní část
sbírané složky
Smetanova PL/NK, PAP, SK B/Č, K
Na Sibiři, u prodejny barev PL/NK, PAP, SK B/Č, K,EZ,TEX
Ostašská - K Drůbežárně PL/NK, PAP, SK, BIO
K Sídlišti, u Bytového domu Javor PL/NK, PAP, SK
K Sídlišti - Horní PL/NK, PAP, SK, K
Fučíkova, u čp. 322  PL/NK, PAP, TEX
sídliště, parkoviště pod kotelnou PL/NK, PAP, SK, SK, SK Č, K, BIO, EZ
Hvězdecká - Dukelská PL/NK, PAP, SK B/Č, K, BIO
Na Babí, u základní školy PL/NK, PAP
Jiráskova, nad základní školou PL/NK, PAP, SK B/Č, K
Ke Koupališti, u výkupny kovů PL/NK, PAP, SK
Radimovská, u vjezdu do ZD PL/NK, PAP, SK B/Č, K, BIO
V Domkách, u sběrného dvůra PL/NK, PAP, SK B/Č
U Damiánky, za Pellyho domy PL/NK, PAP, SK B/Č, K
17. listopadu, u zdravotního střediska PL/NK, PAP, SK B/Č, K, BIO
Pod Havlatkou - Tyršova PL/NK, PAP, SK, K, BIO, TEX
parkoviště pod Havlatkou PL/NK, PAP, SK B/Č, K,BIO,EZ
Soukenická - Žďárská PL/NK, PAP, SK B/Č, K, BIO
U Lesovny PL/NK, PAP
Malá Ledhuj - ulička za fy Pejskar a spol. PL/NK, PAP, SK, K, BIO, TEX
Hvězdecká, za garážemi u dřevěné školy PL/NK, PAP, SK B/Č, K, BIO
Zahradní, u parkoviště PL/NK, PAP, SK, K, BIO, TEX
městský hřbitov, za kaplí PL/NK, SK
u Penny Marketu PL/NK, PAP, SK B/Č, K
u základní umělecké školy PL/NK, PAP
za radnicí, u trafostanice PL/NK, PAP, SK, K, BIO
u Velkých Petrovic, u mostu PL/NK, PAP, SK, K
Radešov, u cesty k hasičské zbrojnici PL/NK, PAP, SK B/Č, K
Hlavňov, naproti bývalému parkovišti pod vlekem PL/NK, PAP, SK
Hlavňov, u hasičské zbrojnice PL/NK, PAP, SK B/Č, K, EZ
Hlavňov, u parkoviště na otočce PL/NK, PAP, SK
Hlavňov, parkoviště na Hvězdě PL/NK
Pěkov, u křižovatky na Lachov PL/NK, PAP, SK
Pěkov, u obecního domu PL/NK, PAP, SK B/Č, K
Pěkov, u hasičské zbrojnice PL/NK, PAP, SK
Pěkov, u čp. 133 PL/NK, PAP, SK
Hony, na návsi PL/NK, PAP, SK B/Č, K

 

Neodkládejte do kontejnerů jiný odpad, než pro který je určen. Vytříděný odpad před odložením složte, sešlápněte nebo jinak tvarově upravte a poté ho odložte do kontejneru. 

V případě, že narazíte na plné kontejnery, nenechávejte odpady volně odložené na zemi, ale využijte jiné kontejnery pro daný druh odpadu nebo vyčkejte na jejich vyprázdnění. Odkládání jakýchkoliv odpadů na zem vedle kontejnerů je zakázáno.