Město Police nad Metují
Police nad Metují

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je zařízení pro krátkodobé shromažďování některých komunálních odpadů.

Je zde možné odkložit:

 1. nebezpečný komunální odpad
 2. vyřazená elektrozařízení, baterie a svítidla
 3. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad a jiné zeleně
 4. objemný odpad
 5. kovy
 6. omezené množství drobného stavebního odpadu (vyjma nebezpečného), tedy odpadu vznikající při drobné stavební a demoliční činnosti fyzických osob, např. beton, cihly, střešní krytina (vyjma eternitu), keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, heraklit, kabely, asfalt, lepenka, izolační materiály a pod.
 7. větší množství papíru
 8. oděvy, obuv, lůžkoviny a přikrývky, látky, funkční hračky (sběrné místo Diakonie Broumov) 
 9. zbytkový odpad
 10. u sběrného dvora jsou také kontejnery na vytříděné plasty, nápojové kartony, papír, sklo a tabulové sklo


Sběrný dvůr se nachází v ul. V Domkách za hasičskou zbrojnicí, na zadním okraji areálu společnosti Technické služby Police nad Metují s.r.o., a je k němu samostatný přístup z Radimovské ulice. Je tvořen venkovní částí s kontejnery na objemný odpad, odpad ze zeleně, kovy a drobný stavební odpad a zastřešenou částí s kójemi na nebezpečné odpady, vyřazená elektrozařízení, oděvy a další věci do diakonie a další odpady. Je označen informační tabulí.

Sběrný dvůr je provozován ve dvou otvíracích dobách:

sezónní - od 1. 4. do 31. 10.

 • pondělí 16.00 - 19.00 hod.
 • středa 15.00 - 18.00 hod.
 • sobota 08.00 - 12.00 hod.
 

mimosezónní - od 1. 11. do 31. 3.

 • středa 15.00 - 18.00 hod.
 • sobota 08.00 - 12.00 hod.
   

Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Police n. M. a fyzické osoby, které mají na území města Police n. M. ve vlastnictví objekt sloužící pro individuální rekreaci, nikoliv pro odpad od firem, podnikatelů či organizací. Podmínkou pro příjem odpadu do sběrného dvora je předložení průkazu totožnosti s adresou trvalého pobytu a dokladu o úhradě místního poplatku za provoz městského odpadového systému.

Provoz sběrného dvora je dán provozním řádem, který je k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora a na městském úřadě. Sběrný dvůr provozuje společnost Marius Pedersen a.s.