Město Police nad Metují
Police nad Metují

Mobilní svoz

Mobilní svoz nebezpečných a objemných odpadů a vyřazených elektrozařízení provádí oprávněná osoba způsobilá k nakládání s nebezpečným odpadem. Tento svoz probíhá pouze v oddělených částech města, a to v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech.

Termíny svozu: 20. a 40. kalendářní týden, a to vždy ve středu
 

Svozový harmonogram

číslo
ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
1. Radešov
16.00 - 16.10
2. Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
5. Pěkov, autobus. zastávka u fy. Čáp a syn
17.10 - 17.20
6. Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
7. u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
8. Hony, náves
17.50 - 18.00
9. Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15

 

Odpad musí být vždy osobně předán obsluze svozového vozidla, která ho uloží a odveze k řádné likvidaci. Není přípustné, aby na uvedených zastávkách byl odpad volně odložen !

Při mobilním svozu není odebírán odpad ze zeleně a stavební odpad.

Mobilní svoz zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s.