Město Police nad Metují
Police nad Metují

Místa určená k odkládání

Místa určená k odkládání

Aby bylo s jednotlivými vytříděnými druhy komunálního odpadu správně naloženo, je nutné odložit je na správná místa. Odpadová vyhláška města určuje, kam se jednotlivé vytříděné odpady odkládají.

V rámci městského odpadového systému jsou vytvořeny podmínky pro odkládání všech tříděných druhů komunálního odpadu. Jsou to:
volně přístupné kontejnery na plasty a nápojové kartony, papír, sklo čiré a barevné, bioodpad rostlinného původu z domácností, elektrozařízení a baterie, oděvy a textil, 
sběrný dvůr pro bioodpad rostlinného původu ze zahrad, nebezpečný a objemný odpad, vyřazená elektrozařízení, baterie a svítidla, kovy, oděvy a textil (sběrné místo Diakonie Broumov) a malé množství stavebního odpadu (s výjimkou eternitu),
mobilní sběry pro bioodpad rostlinného původu za zahrad a pro sběr nebezpečného a objemného odpadu a vyřazených elektrozařízení,
příležitostné sběry ve škole, 
soukromé nádoby na zbytkový odpad.
 

PLASTY

Místa určená k odkládání plastů:

 • žluté kontejnery a menší odpadové nádoby, označené velkou žlutou nálepkou s nápisem „plasty", umístěné na sběrných stanovištích po městě.


Do vytříděných plastů patří:

plastové sáčky, nákupní tašky a pytle, plastové obaly a fólie, vypláchnuté plastové kelímky, vaničky a láhve od potravin, sešlápnuté PET lahve od nápojů, prázdné plastové nádoby a přepravky, plastové hračky, nářadí a jiné předměty, polystyren (větší části vhodně nalámané)

Do vytříděných plastů nepatří:

textilie z umělých vláken, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky,kabely, guma, molitan, plastové obaly a nádoby znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji apod.

Stanoviště kontejnerů pro sběr plastů jsou uvedena v samostatné kapitole.

Vývoz plastů z kontejnerů zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. Po přetřídění jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci.
 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY

Místa určená k odkládání nápojových kartonů:

 • žluté kontejnery a menší odpadové nádoby označené oranžovou nálepkou s nápisem „nápojové kartony" a všechny ostatní kontejnery a menší odpadové nádoby určené pro odkládání vytříděných plastů, umístěné na sběrných stanovištích na stanovištích po městě.


Do vytříděných nápojových kartonů patří:

vypláchnuté a splácnuté vícevrstvé obaly od nápojů a potravin, např. od mléka, džusů, vína, kefírů apod.

Stanoviště kontejnerů pro sběr nápojových kartonů jsou uvedena v samostatné kapitole.

Vývoz nápojových kartonů společně s plasty z kontejnerů zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. Vytříděné nápojové kartony jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci.


PAPÍR

Místa určená k odkládání papíru:

 • modré kontejnery a menší odpadové nádoby, označené velkou modrou nálepkou s nápisem „papír", umístěné na sběrných stanovištích po městě
 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)
 • příležitostný sběr u základní školy v Polici n. M.
 • sběrné místo sdružení Diakonie Broumov, ve sběrném dvoře.


Do vytříděného papíru patří:

noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, kalendáře, obrázky, kancelářský papír, obálky, desky, deníky, sešity, knihy, papírové obaly, sáčky, ubrousky, papírové kartony, lepenky, krabice a další.

Do vytříděného papíru nepatří:

nápojové kartony, voskovaný papír, poplastovaný papír, potravinami či jinak znečištěný papír, mokrý papír, kopíráky, pauzovací papír, obvazy, vložky, jednorázové pleny, dehtový papír.

Stanoviště kontejnerů pro sběr papíru jsou uvedena v samostatné kapitole.

Vývoz papíru z kontejnerů zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. Příležitostný sběr papíru zajišťuje v základní škole pan Pumr z Jetřichova a ze sběrny ve sběrném dvoře sdružení Diakonie Broumov. Po přetřídění je dodáván do papíren k recyklaci.

 

SKLO ČIRÉ a BAREVNÉ

Místa určená k odkládání skla:

 • zelené kontejnery a menší odpadové nádoby na barevné sklo, označené velkou zelenou nálepkou s nápisem „sklo barevné", bílé kontejnery na bílé (čiré) sklo, označené velkou bílou nálepkou "sklo bílé" a dělené kontejnery na barevné a bílé (čiré) sklo, označené velkou bílou a zelenou nálepkou s nápisy „sklo barevné", "sklo bílé", umístěné na sběrných stanovištích po městě.


Do vytříděného barevného skla patří zelené, hnědé či jinak barevené sklo, a to:

prázdné láhve, sklenice a nádobí bez kovových, plastových či korkových uzávěrů, skleněné nádoby a předměty, tabulové sklo bez drátěného výpletu, skleněné střepy

Do vytříděného bílého (čirého) skla patří průhledné nebo průsvitné bezbarvé sklo, a to:

prázdné láhve, sklenice a nádobí bez kovových, plastových a korkových uzávěrů, skleněné nádoby a předměty, skleněné střepy

Do vytřáděného skla nepatří:

keramiku, porcelán, kameninu, žárovky, zářivky, výbojky, zrcadla, skleněné láhve od chemikálií, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, televizní obrazovky

Stanoviště kontejnerů pro sběr skla jsou uvedena v samostatné kapitole.

Vývoz čirého a barevného skla z kontejnerů zajišťuje spol. Transport Trutnov a.s., dceřiná společnost spol. Marius Pedersen a.s. Vytříděné sklo je dodáváno do skláren k recyklaci.

 

KOVY

Místa určená k odkládání kovů:

 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)
 • svozové vozidlo oprávněné osoby nebo firmy (např. hasiči, p. Fridrich apod.)

Vývoz kovů ze sběrného dvora zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s., mimořádné sběry zajišťují např. hasiči, p. Fridrich apod. Vytříděné kovy jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci.

 

TEXTIL

Místa pro odkládání textilu:

 • sběrné místo sdružení Diakonie Broumov ve sběrném dvoře, provozní doba je totožná s provozní dobou sběrného dvora (kapitola sběrný dvůr)
 • speciální kontejner sdružení Diakonie, označený nápisem "Použitý textil k humanitárním účelům", umístěný ve Fučíkově ul. na sídlišti a u Penny Marketu
 • v případě malého množství do sběrné nádoby na zbytkový odpad
 • v případě většího množství ve sběrném dvoře (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PUVODU z domácností a zahrad 

Místa určená pro odkládání bioodpadu z kuchyní:

 • domácí kompostér nebo vhodně umístěný a udržované kompostiště na vlastním nebo jiném pozemku (po domluvě s majitelem pozemku)
 • hnědé kontejnery označené nápisem „bioodpad", umístěné na sběrných stanovištích po městě
 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)
 • příležitostně přistavovaný velkoobjemový kontejner na zeleň  


Do kompostu patří zejména:

odpad z ovoce a zeleniny (jádřince, slupky, pecky, listy, natě, slupky a další části), odpad řezaných a pokojových květiny, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky pečiva, obilovin a dalších potravin a jídla, kávový odpad včetně filtrů, čajový odpad, čajové sáčky, papírové ubrousky, tráva, plevele, podrcené větve a kořeny (štěpka), piliny, kůra, listí, zbytky květin a úrody, hlína apod.

Do hnědého kontejneru patří zejména:

odpad z ovoce a zeleniny (jádřince, slupky, pecky, listy, natě, slupky a další části), odpad řezaných a pokojových květiny, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky pečiva, obilovin a dalších potravin a jídla, kávový odpad včetně filtrů, čajový odpad, čajové sáčky, papírové ubrousky, piliny apod.

Do sběrného dvora a přistavovaného kontejneru na zeleň patří zejména:

tráva, plevele, větve, kořeny, piliny, kůra, listí, zbytky květin a úrody apod.

Do kompostu, hnědého kontejneru a sběrného dvora nepatří:

odpady které nejsou biologicky rozložitelné a dále kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, kamení apod.


Vývoz bioodpadů z hnědých kontejnerů, sběrného dvora a přistavovaných kontejnerů na zeleň zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. na kompostárny na skládku spol. SHL, a.s. v Bohuslavicích u Trutnova a skládku spol. Marius Pedersn a.s. v Křovicích u Dobrušky.

Další informace pro sběr bioodpadu v domácnostech sou uvedeny v kapitole Doplňkové služby a informace.


VYŘAZENÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Místa určená k odkládání vyřazených elektrozařízení:

 • místa zpětného odběru v obchodech (v místě zakoupení elektrozařízení)
 • speciální kontejnery kolektivních sysémů Asekol a Elektrowin, umístěné na sběrných stanovištích ve městě
 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)
 • sběrné vozidlo při mobilním svozu (informace o mobilním svozu jsou uvedeny v samostatné kapitole)


Mezi vyřazená elektrozařízení patří:

velké a malé domácí elektrospotřebiče (kolektivní systém ELEKTROWIN) pračky, sušičky, myčky, sporáky, ventilátory, klimatizace, topidla, chladničky, mrazničky, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, ohřívače vody, vysavače, žehličky, fritovací hrnce, toustovače, kávovary, varné konvice, el. nože, váhy, holící strojky, el. zubní kartáčky, masážní strojky, šicí stroje, el. nářadí a nástroje a další

spotřební elektronika (kolektivní systém ASEKOL) fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, adaptéry, nabíječky, časové spínače, rádia, radiobudíky, gramofony, magnetofony (+kazety), discmeny, walkmany, MP3, CD přehrávače (+CD), věže, elektronické hry, televizory, domácí kina, DVD, video, videokamery (+kazety), zesilovače, el. hudební nástroje, ladičky, metronomy a další

informační a telekomunikační zařízení (kolektivní systém ASEKOL) osobní počítače a jejich části, tiskárny, skenery, elektronické diáře, kalkulačky, el.psací stroje, telefony, bezdrátové a mobilní telefony,

osvětlovací technika (kolektivní systém EKOLAMP) svítidla a světelné zdroje (zářivky, výbojky, kompaktní žárovky)

baterie a akumulátory (kolektivní systém ECOBAT)

Elektrozařízení, kterého se potřebujete zbavit, musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování (a zabránilo se úniku nebezpečných látek). Takto je také možné znovu využít řadu cenných vstupních surovin a materiálů.

Svoz vyřazených elektrozařízení zajišťují jednotlivé kolektivní systémy a jsou svážena do specializovaných dílen, kde jsou rozebrána, využitelné materiály jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci a nebezpečné a ostatní složky jsou předávány k řádné likvidaci ve speciálních provozech. 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Místa určená k odkládání nebezpečného odpadu:

 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)
 • sběrné vozidlo při mobilním svozu (informace o mobilním svozu jsou uvedeny v samostatné kapitole)


Do nebezpečného odpadu patří zejména:

vyřazené léky, barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy, čistící prostředky, fotochemikálie, a další domácí chemie oleje, pesticidy a další zahradní chemie, nádoby znečištěné výše uvedenými odpady, baterie, akumulátory, některý elektroodpad (např. ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky).

Nebezpečný odpad je odvážen spol. Marius Pedersen a.s. a předáván k řádné likvidaci ve specializovaných provozech.
 

OBJEMNÝ ODPAD

Místa určená k odkládání objemného odpadu:

 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)
 • sběrné vozidlo při mobilním svozu (informace o mobilním svozu jsou uvedeny v samostatné kapitole)


Do objemného odpadu patří např.:

podlahové krytiny, nábytek a podobné vybavení, různé rozměrné předměta a zařízení

Objemný odpad je odvážen spol. Marius Pedersen a.s. na skládku této společnosti v Křovicích u Dobrušky a na skládku Společnosti Horní Labe a.s. v Bohuslavicích u Trutnova, kde je skládkován.

 

ZBYTKOVÝ ODPAD

Po vytřídění využitelného a nebezpečného odpadu, elektroodpadu, případně objemného odpadu a odpadu ze zahrady, zůstává zbytkový odpad. (Dodatečné třídění tohoto odpadu není z technických a ekonomických důvodů vhodné a nerealizuje se.) Snahou města, ale i kraje, státu a EU je, aby tohoto odpadu ubývalo, a aby se co nejvíce odpadů využívalo.

Místa určená pro odkládání zbytkového odpadu:

 • sběrné nádoby na zbytkový odpad (popelnice), přistavené ke svozu
 • sběrný dvůr (informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole)


Do nádob na zbytkový odpad nelze odkládat:

výše uvedené využitelné odpady, nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení, tekuté odpady, žhavý popel, stavební odpad, zeminu a kameny, hnijící odpad ze zeleně, uhynulá zvířata, výbušné látky a pyrotechnika

Velikost, počet a druh sběrných nádob si každý volí samostatně tak, aby mu zajistily dostatečný objem pro uložení zbytkového odpadu, vzhledem k četnosti jeho svozu. Sběrná nádoba musí být typizovaná (viz. odpadová vyhláška) a v řádném technickém stavu. U rekreačních staveb nebo v případně většího množství zbytkového odpadu, je možné pro jeho odložení použít speciální PE pytle s logem svozové firmy (viz kapitola informace a doplňkové služby).

Vlastník sběrné nádoby si po dohodě s vlastníkem či správcem nemovitosti (pozemku, budovy) určuje její trvalé stanoviště. Přitom musí dbát zásad, stanovených městskou odpadovou vyhláškou.

Sběrná nádoba musí být přistavena ke svozu k pozemní komunikaci, po které je svoz prováděn, a to do vzdálenosti nejdále 10 m od této komunikace. Aby mohla být sběrná nádoba při svozu vyprázdněna, musí být označena speciální známkou s logem svozové firmy a aktuálním letopočtem (viz kapitola odpadový poplatek).

Zbytkový odpad sváží spol. Marius Pedersen a.s., a to na skládku v Křovicích u Dobrušky.


STAVEBNÍ ODPAD

Při svépomocné rekonstrukci bytů nebo rodinných domů vzniká stavební odpad. Přesto, že tento odpad nepatří mezi komunální odpad, stanovilo město, v obecně závazné vyhlášce o stanovení odpadového systému povinnosti, jak s tímto odpadem nakládat. K základním povinnostem patří:

 

 • vzniklý stavební odpad třídit na jednotlivé druhy (podobně jako třídění komunálního odpadu) a zajistit jejich přednostní využití,
 • vytříděné druhy stavebního odpadu charakteru využitelných odpadů odkládat na místa určená k odkládání využitelných odpadů,
 • vytříděný nebezpečný a ostatní stavební odpad odděleně shromažďovat do vhodných (samostatně zajištěných) sběrných nádob na stavební odpad, vhodných dopravních prostředků nebo na základě souhlasu vlastníka nemovitosti na vhodnou deponii a poté zajistit prostřednictvím oprávněné osoby nebo samostatně jejich odstranění v zařízeních k tomu určených, a to vytříděný nebezpečný odpad na řádné skládce odpadů, ve spalovně nebo ve zpracovatelské firmě a ostatní stavební odpad, podle množství, buď ve sběrném dvoře nebo na řádné skládce odpadů,
 • umožňuje-li to charakter odpadu, je možné ho využít, v souladu s platnými právními předpisy, jako stavební materiál pro opravy nebo výstavbu, terénní úpravy nebo jiné vhodné účely; podmínkou využití pro terénní úpravy je souhlas vlastníka nemovitosti (pozemku, budovy) a dotčených správních orgánů.

Omezené množství stavebního odpadu z drobné domácí stavební a demoliční činnosti, s výjimkou nebezpečných odpadů (např. eternitu) je možné odložit do sběrného dvora.  Informace o sběrném dvoře jsou uvedeny v samostatné kapitole.

Nebezpečný stavební odpad a větší množství ostatního stavebního odpadu, který není možné využít, je možné odkládat na řádné skládky odpadů. Informace o provozu skládek spol. Marius Pedersen, a.s. a Společnosti Horní Labe, a.s., naleznete na adrese http://www.mariuspedersen.cz/.

Mezi stavební odpad patří např.:

využitelný odpad (plasty, papír, sklo, kovy), beton, cihly, omítka, dlažba, obklady, střešní krytina, sanitární keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, heraklit a jiné deskové materiály, kabely, izolační materiály, asfalt, lepenka, a další.

 

Podnikatelský odpad podobný komunálnímu

Firmy, podnikatelé, obchodníci a ostatní organizace se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a povinnostmi, které jim tento zákon, jako původcům odpadu ukládá. Vzniká-li u nich odpad podobný komunálnímu, mohou pro řádné využití nebo likvidaci tohoto odpadu využívat městský odpadový systém, a to pouze na základě písemné smlouvy se svozovou firmou. V případě využívání městského odpadového systému bez písemné smlouvy, hrozí podle výše uvedeného zákona o odpadech pokuta do výše 300.000,- Kč.
 

Povinný zpětný odběr některých výrobků

Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, se na některé výrobky vztahuje povinnost zpětného odběru po jejich vyřazení z užívání. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků má ten, kdo je vyrábí nebo dováží. Povinnost informovat o způsobu zajištění a místech zpětného odběru a má poslední prodejce, který výrobek prodal. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vazby na nákup nového zboží. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

 • minerální oleje
 • elektrické akumulátory
 • galvanické články a baterie
 • výbojky a zářivky
 • pneumatiky
 • elektrozařízení pocházející z domácností.