Město Police nad Metují
Police nad Metují

Kolektivní systémy

Kolektivní systémy byly vytvořeny z důvodu zajištění zákonných povinností producentů některých obalových materiálů a výrobků, a to především aby bylo po jejich vyřazení dosaženo jejich shromáždění a materiálové znovuvyužití.

Město Police nad Metují je smluvně zapojeno do kolektivního systému EKO-KOM, který sdružuje producenty obalových materiálů a pomáhá jim zajistit jejich zákonnou povinnost zpětného odběru a využití obalů uvedených na trh, a to prostřednictvím měst a obcí, které svými odpadovými systémy tyto obaly shromažďují a předávají ke znovuvyužití. Podle množství jednotlivých vytříděných druhů odpadů (obalových materiálů) pak společnost Eko-kom, a.s. rozděluje městům a obcím čtvrtletně finanční odměnu. Čím více odpadů vytřídíme, tím vyšší odměnu dostaneme. Tato odměna nám každoročně snižuje náklady na odpadové služby a občanům to společně přináší zlevnění odpadového poplatku. Předmětné použité obalové materiály (jedná se o papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy), jsou občany shromažďovány do městských odpadových nádob a dalších stanovených místech a svozové firmy zajišťuje jejich vyprázdnění a předání ke znovuvyužití. Městské nádoby jsou označeny logem EKO-KOM.

Přehled vytříděných odpadů a odměn:

druh  odpad.

papír sklo barev. sklo čiré plast nápoj. karton kov roční odměna
(v Kč)
elektro roční odměna(v Kč)
rok vykázané množství (v tunách)         
2001   13,5   18,731          
2002 74,333 16,9   16,79   305,912 114.580,-    
2003 84,83 24,7   17,21   337,4 223.493,-    
2004 85,163 40,5   26,074   235,15 216.615,-    
2005 63,953 55,55   34,635   154,73 313.352,-    
2006 106,032 58,9   33,405   95,24 327.798,-    
2007 96,347 66,77   40,236 0,163 117,1 297.280,-    
2008 95,034 101,92   51,208 0,345 114,1 445.566,-    
2009 36,995 68,859   57,415 0,591 53,5 502.216,-    
2010 80,054 57,243   58,942 0,722 25,11 589.251,-    
2011 82,631 65,771   65,868 2,235 20,3 670.856,-    
2012             760.221,-   18.157,-
2013 56,549 47,086 11,312 59,725 2,116   582.843,-   40.216,-
2014IIQ 26,165 23,081 6,721 28,110 1,017   253.785,-   16.903,-
2015                  

 

V rámci tohoto kolektivního systému a projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" také probíhá mezi jednotlivými zapojenými obcemi a městy Královéhradeckého kraje soutěž v množství výše uvedených vytříděných odpadů. Za rok 2013 se město Police nad Metují umístilo na 11. místě ze 43 měst a obcí ve skupině nad 2000 obyvatel a na 52. místě ze všech 448 zapojených měst a obcí. 

Další informace najdete na stránkách http://www.ekokom.cz/  a http://www.cistykraj.cz/

 

Tak jako je to s výše uvedenými producenty obalů, je to podobné i s výrobci a dovozci elektrozařízení. Ti mají rovněž zákonnou povinnost postarat se o svoje výrobky po jejich vyřazení, tedy zajistit jejich zpětný odběr, zpracování, využití, případně odstranění. Proto byly vytvořeny kolektivní systémy podobné jako EKO-KOM, které tuto povinnost pomáhají zajistit. Jedná se o systémy ELEKTROWIN (pro velké a malé domácí elektrospotřebiče), ASEKOL (pro spotřební elektroniku a telekomunikační zařízení), EKOLAMP (pro osvětlovací technika) a ECOBAT (pro baterie a akumulátory). Město je smluvně zapojeno do kolektivních systémů ELEKTROWIN a EKOLAMP, a prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s. do systému ASEKOL a ECOBAT. Veškeré vyřazené elektrozažízení by mělo být odkládáno na místech k tomu určených, a to buď u prodejce nového elektrozařítení v rámci zpětného odběru, nebo ve sběrném dvoře, odkud je pověřené firmy odvezou a předají specializovaným firmám k rozebrání a znovuvyužití.

Další informace najdete na stránkách: http://www.elektrowin.cz /, http://www.asekol.CZ/, http://www.ekolamp.cz/  a http://www.ecobat.cz/