Město Police nad Metují
Police nad Metují

Doplňkové služby a informace

Informace o městském odpadovém systému jsou uceleně uvedeny také v brožůrce Odpadový průvodce, kterou vydalo město Police n. M. Tento informační materiál je k dispozici na městském úřadě. Informace o třídění odpadu jsou uvedeny také v letáku "Třídí celá Police, je to snadné velice", který byl roznesen do poštovních schránek a je možné ho obdržet na městském úřadě (např. při platbě odpadového poplatku) a také v městském informačním centru.
 

Pro odkládání zbytkového odpadu je nutné zajistit si samostatně dostatečný počet vhodných sběrných nádob. V případě potřeby nabízí spol. Marius Pedersen a.s. možnost prodeje těchto nádob. Sortiment sběrných nádob je dostatečně široký. Nabízeny jsou nádoby plastové (velikost 80, 120 a 240 l), kovové (velikost 110 l) nebo plastové či kovové kontejnery (velikost 660, 770 a 1100 l). Velikost, počet a provedení si volí každý samostatně, podle své potřeby.

V případě zájmu o zakoupení nádoby, kontaktujte spol. Marius Pedersen a.s., která s Vámi uzavře smlouvu a nádobu Vám přiveze až k domu (viz. kapitola Kontakty).

Zbytkový odpad je také možné odložit do speciálního PE pytle s logem svozové firmy, který lze zakoupit na městském úřadě.

Pro shromažďování bioodpadu v domácnostech je možné použít speciální sáčky z kukuřičného škrobu, které lze kompostovat i s bioodpadem a speciální biokoš. Bližší informace a možnost objednání získáte na adrese: HBABio, spol. s.r.o., V Podbabě 29 B, 160 00 Praha 6 nebo www.hbabio.cz.

Shromážděný bioodpad je možné kompostovat v domácím kompostéru, který lze běžně zakoupit v prodejnách se zahrádkářským zbožím.

V případě potřeby odložení a likvidace většího množství odpadu, který není možné odložit do běžných odpadových nádob, do sběrného dvora nebo při mobilních sběrech, je nutné si individuálně objednat přistavení kontejneru, a to buď u Technických služeb Police nad Metují, s.r.o. nebo u společnosti Marius Pedersen a.s. Na základě objednávky Vám bude potřebný kontejner přistaven a odpad do něho odložený, bude podle jeho charakteru řádně zlikvidován, případně využit. Tuto službu si hradíte sami.

Mimo odpadů komunálních, které jsou zahrnuty do městského odpadového systému, se u Vás mohou vyskytnout i jiné odpady. V tomto případě je potřebné si individuálně objednat jejich odebrání a řádnou likvidaci, a to buď u společnosti Marius Pedersen, a.s. nebo jiné oprávněné firmy. Tuto službu si hradíte sami.