Město Police nad Metují
Police nad Metují

Adresný svoz tříděného odpadu – online přihláška

Město Police nad Metují startuje změnu svozu tříděného odpadu a bude rozdávat občanům nádoby na plasty a na papír.

Město Police nad Metují dlouhodobě usiluje o zkvalitňování systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval podmínky pro další využívání odpadů, ekologické standardy a požadavky zákona o odpadech, a v rámci možnosť i ekonomickou efektivitu.

Velká část komunálních odpadů, jako jsou plasty a papír je využitelná, a neměla by proto končit v černé popelnici a následně na skládce. Proto od ledna 2022, v rámci podpory třídění, zavádí město, ve spolupráci se spol. Marius Pedersen a.s., 1. etapu svozu plastů, nápojových kartonů a papíru přímo z domácností. Z tohoto důvodu město Police n. M. zdarma poskytne občanům města nádoby pro sběr vytříděných plastů, nápojových kartonů a papíru, které si umístí na vhodné místo u domu a budou je přistavovat k vyprázdnění.

Více podrobností se dozvíte v tomto letáku (2.26 MB).

Adresa pro vyplnění elektr. formuláře je:  https://forms.gle/7T9Fv1WVLFwD3dYC6

 

QR kód pro elektronický formulářQR adresa