Město Police nad Metují
Police nad Metují

Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

 Den vyhlášení voleb:   27. února 2024                                                                                           Dny konání voleb:         7. a 8. června 2024

Služba pro příjem seznamu delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí.
Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Vzhledem k tomu, že poslední den uvedené lhůty připadá v roce 2024 na svátek 8. května, bude tento den zajištěna na Městském úřadu Police nad Metují od 8.00 do 16.00 hodin pohotovostní služba zajišťující přijetí seznamu delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí, a to na zavolání na telefonní číslo: 771 232 886.
Služba pro podání žádosti o zápis cizince do seznamu voličů pro volby do EP 2024 v poslední den lhůty.
Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR u Městského úřadu Police nad Metují, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem voleb, tj. 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.
Jelikož tento den připadá na neděli bude z tohoto důvodu zajištěna v neděli 28. dubna 2024  služba umožňující podání žádosti na Městském úřadu Police nad Metují od 8.00 do 16.00 hodin, a to na zavolání na telefonní číslo: 771 232 886.

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu 2024

Přehled termínu a lhůt pro volby do EP 2024

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP 2024

Stanovení min. počtu členů OVK, informace o sídle a počtu volebních okrsků a jmenování zapisovatelů

Informace pro voliče, který se od 29. 4. 2024 do dne voleb přestěhoval

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí + pozvánka na školení OVK