Město Police nad Metují
Police nad Metují

Seznam osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Odbory Měú)

Adamová Daniela

Pokladna,popl. za odpady, Czechpoint - Finančně správní odbor (FSO)
Telefon: 491 509 991
E-mail: adamova@policenm.cz