Město Police nad Metují
Police nad Metují

Dopravní řešení náměstí

Pozvánka

na veřejné projednání připravované ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ, KOSTELNÍ ULICE A KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Město Police nad Metují připravuje realizaci změny dopravního značení v centrální části města Police nad Metují. Zájmem města je připravit řešení, které bude širokou veřejností a místními podnikateli akceptováno, proto Vás zveme na společné jednání, které proběhne za účasti zástupce projekční kanceláře, za účelem prezentace připravované investiční akce

V pondělí 6. září 2021 od 17.00 hod. společenský sál v Pellyho domech, na adrese Masarykovo nám. 75, Police nad Metují.

Program jednání:

1) Zahájení
2) Prezentace návrhu a jeho zdůvodnění
3) Přibližný plán provádění prací
4) Diskuze nad návrhem
5) Závěr

 

Mapa - Masarykovo náměstí (694.75 kB)

Mapa - Komenského náměstí (893.83 kB)