Město Police nad Metují
Police nad Metují

Poplatek za odpady v roce 2024

- základní sazba poplatku pro rok 2024 je 1 020 Kč
- sazba poplatku bude snížena o 120 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do 30. 4. 2024 – zaplatí tedy konečných 900 Kč za celý rok

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č. 4/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - v plném znění na webových stránkách města:

mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta/

Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!

Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

Poplatky můžete platit již od 3. 1. 2024 přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /přednostně v úřední dny – pondělí a středa od 8:00 od 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod; ve čtvrtek je úřad pro veřejnost uzavřen/ nebo bezhotovostně převodem na účet č. 9005-4629551/0100, VS‑ rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.

Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu.

 

Případné bližší informace:

tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela /odpady/

tel. 498 100 916, mail: beranova@policenm.cz  - Beranová Radka /psi/

zivot-ve-meste/odpadove-hospodarstvi/odpadovy-poplatek/

 

Daniela Adamová, Radka Beranová, FSO - poplatky

Datum vložení: 10. 1. 2024 9:10
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 9:50
Autor: Rudolf Vaníček