Město Police nad Metují
Police nad Metují

Vyhlášky a nařízení města

Nabytím účinnosti zákona 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů se právní předpisy územního samosprávného celku vyhlašují jejich zveřejněním ve SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Právní předpis územního samosprávného celku nabývá platnosti tímto jeho vyhlášením. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývá tento právní předpis účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek jejich účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni jejich vyhlášení; je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením.

Níže uvedené právní předpisy města uvádíme informativně, rozhodující je znění zveřejňované ve Sbírce právních předpisů územě samosprávných celků a některých správních úřadů.

1/2023

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
VYHL2023-01(poplatek za zábor VP).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,9 MB
Staženo: 84×
Vloženo: 15. 12. 2023

2/2023

o místním poplatku ze psů
VYHL2023-02(poplatek ze psů).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,18 kB
Staženo: 64×
Vloženo: 18. 12. 2023

3/2023

o místním poplatku z pobytu
VYHL2023-03(poplatek z pobytu).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,37 kB
Staženo: 63×
Vloženo: 15. 12. 2023

4/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
VYHL2023-04(system odpadoveho hospodarstvi).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,5 kB
Staženo: 174×
Vloženo: 15. 12. 2023

5/2023

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Police nad Metují č. 8 / 2019, o místním poplatku ze vstupného
VYHL2023-05(zrušení poplatku ze vstupného).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,65 kB
Staženo: 51×
Vloženo: 15. 12. 2023

1/2010

O stanovení koeficientu daně z nemovitostí
vyhl_2010_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,11 kB
Staženo: 2,031×
Vloženo: 18. 2. 2013

2/2009

Nařízení města, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou
narizeni_2009_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,9 kB
Staženo: 1,912×
Vloženo: 18. 2. 2013

8/2006

O povinnostech majitelů psů na veřejných prostranstvích
vyhl_2006_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 918,15 kB
Staženo: 1,575×
Vloženo: 18. 2. 2013

6/2006

O používání městských symbolů
vyhl_2006_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 565,81 kB
Staženo: 1,280×
Vloženo: 7. 8. 2017

5/1992

O městské policii a stejnokroji
vyhl_1992_05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,8 kB
Staženo: 763×
Vloženo: 18. 2. 2013

7/2021

nařízení kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
NAŘÍZENÍ 21-07 (o odstraňování závad ve schůdnosti).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,43 kB
Staženo: 203×
Vloženo: 2. 12. 2021

8/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
VYHL2021-08(system odpadoveho hospodarstvi)-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,74 kB
Staženo: 389×
Vloženo: 2. 12. 2021

1/2018

o regulaci provozování hazardních her
VYHL2018-01 (hazardní hry).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,37 kB
Staženo: 560×
Vloženo: 2. 1. 2019

1/2016

Tržní řád
nařízení 2016-01 tržní řád.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 728,2 kB
Staženo: 1,250×
Vloženo: 1. 7. 2016

1/2015

Požární řád města Police nad Metují
vyhl_2015_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,87 kB
Staženo: 1,526×
Vloženo: 26. 2. 2015

1/2024

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
VYHL2024-01(podmínky pořádání akcí).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,79 kB
Staženo: 13×
Vloženo: 8. 7. 2024

2/2024

o nočním klidu
VYHL2024-02(noční klid).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,64 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 8. 7. 2024

3/2024

o regulaci používání zábavní pyrotechniky
VYHL2024-03(regulace pyrotechniky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 173,65 kB
Staženo: 14×
Vloženo: 8. 7. 2024